Gallra (radera) formulärsvar

Gallring innebär att formulär rensas permanent och går därefter inte att återskapa. Säkerställ att de formulär som ska bevaras är exporterade till permanent lagringsyta, exempelvis till journalsystem. 

Som vårdgivare är ni skyldig att gallra formulär snarast och utan onödigt dröjsmål. Detta görs från fliken Alla formulär. Formulär som är märkta för gallring gallras kl. 00.30 följande dag. Om du har gjort ett fel och vill återta gallrade formulär kan du göra det innan kl. 00.30. 

 

Gallra baserat på filter

Gör ett urval i filtreringsfälten och välj knappen “Gallra baserat på filter”.

Gallra markerade

På fliken Alla formulär, markera de formulär du vill gallra och klicka på knappen Gallra. Formulär som är märkta för gallring flyttas till fliken Formulär markerade för gallring. Kl. 00.30 följande dag rensas formulären permanent och går därefter inte att återskapa.

Notera att när enskilda formulärsvar markeras släcks knappen ”Gallra baserat på filter” (beskriven ovan) och istället tänds knappen ”Gallra markerade”.

Återta gallrade formulär

Formulär markerade för gallring kan återtas före kl. 00.30 nästföljande dag. Gå till fliken Formulär markerade för gallring och markera de formulär du vill återta. Klicka Återta gallrade formulär.