2 Formulärhantering

Skapa formulärmallar, gör formulärutskick samt ta emot besvarade formulär

Tjänstedomänen definierar tjänstekontrakt för att stödja formulärinteraktion mellan invånare/patient och vårdverksamhet. Tjänstedomänens tjänstekontrakt möjliggör en formulärprocess initierad av verksamheten eller av invånaren. 


FörstudieExempel

För att underlätta anslutningsprocessen tillhandahåller vi ett exempel på Förstudieblankett. Denna får gärna återanvändas och kompletteras med egna uppgifter. OBS! Säkerställ alltid att ni använder den senaste versionen av förstudiemallen!

Skicka Förstudien för granskning via instruktion på denna sida: Steg för steg variant 2

Notera ny version av Förstudiemallen (skiljer sig från exemplet bredvid): https://www.inera.se/kundservice/dokument-och-lankar/digitalisering/tjansteplattformen/