2 Formulärhantering

Skapa formulärmallar, göra formulärutskick samt ta emot besvarade formulär

Tjänstedomänen definierar tjänstekontrakt för att stödja formulärinteraktion mellan invånare/patient och vårdverksamhet, alternativt mellan invånare/patient-eTjänst och verksamhetssystem. Tjänstedomänens tjänstekontrakt möjliggör en vård- eller invånarinitierad process för formulärbegäran gentemot identifierad invånare eller patient. 


FörstudieExempel

För att underlätta anslutningsprocessen tillhandahåller vi ett exempel på Förstudieblankett. Denna får gärna återanvändas och kompletteras med egna uppgifter. OBS! Säkerställ alltid att ni använder den senaste versionen av förstudiemallen!

Förstudien skickas in via formuläret Dokument för granskninghttps://etjanster.inera.se/DokumentGranskning

Notera ny version av Förstudiemallen (skiljer sig från exemplet bredvid): https://www.inera.se/kundservice/dokument-och-lankar/digitalisering/tjansteplattformen/