Integrera formulär i ett flöde, t ex Webbtidbok

Det finns möjlighet att göra en lös koppling mellan Formulärhantering och andra IT-system/tjänster. Hur detta flöde fungerar gick vi igenom på nedanstående Releasedemos och Användarforum. Vi har även tagit upp specifika tillämpningar som tidbokning av vaccination mot covid-19 och Smittspårningsverktyget för covid-19.

Integrera Formulärhantering i ett flöde, t ex Tidbolkning

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/3014716

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/257591858

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/266602736

Tidbokning av vaccination mot covid-19

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/321454782

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/421299603

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/2209644588

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/2269131022

covid-19, Smittspårningsverktyget

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/2394358176