Lägg till och ta bort behörighet

För att lägga till en behörighet, klicka på Lägg till ny behörighet.

Lägg till behörighet för enskild medarbetare

Om du delar ut behörighet till en enskild medarbetare behåller du alternativet behörighet för en enskild medarbetare och anger medarbetarens HSA-id.  

Ange om behörigheten ska gälla för en enskild enhet eller för samtliga enheter hos en vårdgivare. Ange enhetens eller vårdgivarens HSA-id.

Slutligen anges vilken roll medarbetaren ska tilldelas. Du kan ange en eller fler roller.

Klicka sedan på Lägg till behörighet.

Lägg till behörighet för samtliga medarbetare på en enhet

Om du delar ut behörighet till samtliga medarbetare väljer du alternativet För samtliga medarbetare och anger medarbetarens HSA-id.  

Ange om behörigheten ska gälla för en enskild enhet eller för samtliga enheter hos en vårdgivare. Ange enhetens eller vårdgivarens HSA-id.

Slutligen anges vilken roll ”samtliga medarbetare” ska tilldelas. Du kan ange en eller fler roller.

Klicka sedan på Lägg till behörighet.

Redigera behörighet

Som Administratör kan du redigera behörigheten på en enhet/Medarbetare. Klicka på den rad du vill redigera.

Du ser vilken enhet och medarbetare det gäller. Dessa uppgifter kan ej redigeras. Om uppgifterna är felaktiga får du ta bort användaren och lägga till den på nytt.

Ta bort en användare

Klicka på soptunnan till höger om den användare du vill ta bort. Bekräfta att du vill ta bort behörigheten. Du kan ej ångra en användare som raderats utan du måste lägga upp behörigheten på nytt via funktionen för Lägg till ny behörighet.