2016-12-15 Release 4.0, sprintdemo 1

Minnesanteckningar

Hej alla!
Än en gång vill jag tacka er alla för ert fantastiska engagemang! Det är såå kul att jobba tillsammans med er! Jag gick med ett leende i kroppen resten av dagen igår. Tack! :-)

Jag skickar med mina korta minnesanteckningar, samt länkar till presentationen, inspelningen av demon samt till en enkät som ni jättegärna får fylla i. Allt detta material ligger på Projektplatsen som heter ”Formulärtjänsten inom 1177”, https://service.projectplace.com/#project/1044170223. Meddela mig om ni inte har åtkomst till den.

Minnesanteckningar

  • Önskemål om att kunna skicka ut ett paket innehållande flera formulär
  • Högsta prio i releasen efter denna är att kunna lägga in bild intill frågorna. Användbart i exempelvis formuläret för Levnadsvanor
  • I förslaget om nytt gränssnitt för ”Skicka" har man möjlighet att ställa in tid för när formuläret ska gallras. Komplettera ordet ”Gallring” med ”Ta bort”
  • Örebro upplever att det är "segt" att skapa stora formulär. Förvaltningen felsöker detta
  • Efter lyftet till domänversion 2.0 finns möjlighet att lägga in funktion för att informera vårdpersonalen om att invånaren saknar inloggning till 1177 och/eller inte har slagit på avisering
  • …något mer som jag inte fick med?

Jag önskar er alla en härlig 4:e adventshelg!

Hälsningar från Förvaltningsteamet!

Länk till enkät och utvärdering

https://sv.surveymonkey.com/r/ZF7XPVZ

Presentationsmaterial

Formulär_4_0 Sprintdemo 1 - 2016-12-15.pdf

Länk till inspelningen

Lösenord till inspelningen på Vimeo: 
Formular1177