2016-10-25 Release 3.2, sprintdemo 1


Minnesanteckningar

Hej alla!
Jag vill börja med att tacka för ett kanonmöte igår! Alla var så engagerade och deltog aktivt i dialogerna, toppenkul!! Tack!

Överlag positiva reaktioner på den nya funktionaliteten! Jättekul!

  • Dialog kring bekräftelse till patient att vården har tagit emot svaret. Kan vara som ett val när vården skickar ut formuläret till invånaren - inte säkert att vården vill meddela detta. Några tyckte att detta skulle underlätta eftersom man då slipper telefonsamtal angående om svaret kommit fram. Någon tyckte att det fanns en risk att patienten blir spammad med bekräftelser
  • Det finns planer på att flytta beräkningsfunktionen från SoB till Formulärmotorn. På så vis kan även Formulärtjänsten ta del av funktionen
  • Statistik. Funktionen att exportera besvarade formulär bör även innehålla funktion för att anonymisera svaren
  • Massutskick: Bra om det går att skapa grupper att skicka ut formulär till. T ex återkommande grupputskick
  • Som patient vill jag se sidnumreringen redan på startsidan, så att jag vet hur många sidor formuläret innehåller totalt innan jag börjar fylla i
  • Hanterad-funktionen: Ska man få en bekräftelse innan man markerar formulären som "Hanterade"? Vill man hantera endast de som syns på skärmen, eller samtliga i filtrerings-urvalet? Hur upplevs det vid paginering (=uppdelning i sidor). Bör finnas funktion för att backa hanterade formulär - användaren får välja vilka formulär där Hanterad-flaggan ska tas bort
  • Vi pratade kort om "Rutter", som är en funktion för att dirigera patienten till annan sida, beroende på svaret. T ex om svaret är "nej" på om man röker, kan man styra så att pat hoppar till sidan xx istället
  • Örebro upplever det segt att skapa långa formulär. Återkommer med mer information

Stort tack för ert fantastiska engagemang igår!

Länk till enkät och utvärdering

Ingen enkät denna gång

Presentationsmaterial

Formulär_3_2 Sprintdemo 1 - 2016-10-25.pdf

Länk till inspelningen

Lösenord till inspelningen på Vimeo: 
Formular1177