Notifiering till vårdpersonal

Du kan ställa in att få en notifiering till angiven e-postadress när formulär besvaras. Detta gör du via menyvalet Notifieringar. Notifieringsmailet skickas ut cirka kl 8.00 enligt angivet intervall.

Behörighet till Notifieringar är samma som för Utskick och Uppföljning, läs om Behörigheter.

🎬 Se releasedemo https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/573669424

Här visas befintliga notifieringsinställningar och du kan skapa nya. Du anger intervall för notifieringen, vem som gjort utskicket, vilken enhet samt till vilken e-postadress du vill ska vara mottagare av notifieringen.

Utskickad / initierad av

Här kan du ange att ta emot notifieringar för utskick som gjorts av en eller flera medarbetare. Du kan också välja att ta emot notifieringar för besvarade formulär där invånaren själv har initierat formulärflödet, d.v.s besvarat formulär som publicerats via Erbjuden e-tjänst/Öppet formulär.

Om du väljer enskilda medarbetare kan du endast välja bland medarbetare som redan har skickat ut formulär.

Enheter

Ange en eller flera enheter som du önskar ta emot notifieringar från.

Intervall

Här kan du välja att ta emot notifieringen en gång per dag eller en gång per vecka.

  • En gång i veckan sammanställer besvarade formulär från föregående vecka, måndag kl 0.00-söndag 23.59

  • En gång om dagen sammanställer besvarade formulär från föregående dag, kl 0.00-23.59.

Mottagare av notifieringen

Här anger du en eller flera e-postadresser. Det går också bra att ange e-postadress till en funktionsbrevlåda.