Anslutning via HSA Admin

Denna anslutningsform passar bäst för organisationer som inte är så stora, eller som inte har så stora delar av sin verksamhet och sina medarbetare registrerade i HSA. Anslutningsformen är möjlig för kommuner och statliga myndigheter samt för HSA-ombud. Med denna typ av anslutning hanteras all information via de verktyg för HSA-administration som Inera tillhandahåller.

Så här går en anslutning till

 1. Skicka in en beställning
  Använd formuläret nedan för att beställa tjänsten. Du kommer att guidas igenom processen steg för steg. Till formuläret

 2. Boka in utbildning
  HSA Grundutbildning är obligatorisk för HSA-ansvarig, men det kan även vara lämpligt att ställföreträdande HSA-ansvarig går utbildning. Läs mer om utbildning för HSA.

 3. Din organisation fyller i sin HPT-mall
  I HPT-mallen ska ni formulera er egen HSA-policytillämpning (HPT Producent HSA Admin) som beskriver hur ni tänker uppfylla HSA-policyn. När ni är klara skickar ni tillbaka denna till Inera.

 4. HPT:n granskas och godkänns
  Inera granskar er HPT. Eventuellt kan en del kompletteringar behöva göras innan den kan godkännas. Det formella godkännandet görs av HSA Policygrupp.

 5. Din organisation läggs upp i HSA
  När HPT:n är godkänd, läggs er organisation och er HSA-administratör upp i HSA-katalogen. Om ni ansluter till HSA Admin via Sjunet behövs brandväggsöppningar dels på er sida och dels på HSA:s sida. Brandväggsöppning behövs inte om ni ansluter via Internet.

 6. Nu kan ni administrera era uppgifter i HSA
  Huvudadministratören måste använda sitt SITHS-kort för att administrera er organisations uppgifter i HSA Admin. Uppgifterna i HSA ska administreras enligt beskrivningen i er godkända HPT.
  Om ni anslutit till Sjunet och HSA får ni också tillgång till gränssnittet Sök i HSA. Lägg gärna en länk till detta på ert intranät så kan er personal söka i informationen hos er egen och andra HSA-anslutna organisationer.