Anslutningsavtal för konsumenter

Dessa dokument riktar sig till konsumerande organisationer som vill ansluta en tjänst till HSA, för att använda informationen i HSA. HPT-mallarna är bara för påsyn och går inte att skriva ut.