7. Samla data

 

< https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINK/pages/2356053327

 

i korthet


Samla den data du behöver för att räkna

Tidsåtgång. Ibland kan det ta tid att hitta rätt rapport, databas eller personer för att få data. Ni behöver själva avgöra hur mycket tid ni tycker det är värt att lägga på att hitta mer exakt information än vad ni redan har.

Resurser. Ni kan behöva tillgång till olika personer som har informationen ni söker.

Dokumentation. Ni kan skriva svaren i samma dokument som ni formulerat frågor i, alternativt i Excelmallen där ni ska räkna ut storleken på nyttan (se nästa steg).


Mer om steget

Data kan finnas på många olika ställen

Vart ni vänder er för att hitta svaren beror på er situation och på vilken typ av information ni behöver. Exempel på källor är

  • Personer med god verksamhetskännedom

  • Statistik från olika källor

  • Forskningsrapporter

  • Revisionsrapporter

  • Utvärderingar

  • Utredningar

Ineras kalkylfaktorer

På Ineras kalkylfaktorer har vi samlat några värden som ofta återkommer i nyttokalkyler. Ni kan använda dem rakt av eller som inspiration för att skapa egna kalkylfaktorer som reflekterar situationen i er organisation.

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINK/pages/2195064148

Samla troliga, lägsta och högsta värden

Om ni är osäkra på ett värde kan ni notera ett troligt värde, ett lägsta tänkbara värde och ett högsta tänkbara värde. Ni kan använda det när ni räknar i nästa steg. Det kommer ge er en bild av hur osäker er kalkyl är.

Dokumentera källor och antaganden

Skriv ner varifrån vare värde kommer. Om ni har gissat på ett värde eller gjort en grov uppskattning, skriv det. Skriv också gärna hur ni resonerade.

Mer exakt data är inte alltid bättre

Det går att lägga mycket tid på att ta reda på fakta! Nästan hur mycket som helst! När ni funderar på om ni ska investera tid i att leta efter mer exakt information, fråga er:

  • Hur mycket tid kommer det ta att hitta den?

  • Hur mycket tror vi att de kommer påverka vårt resultat?

  • Hur mycket kommer ett annat resultat i nyttokalkylen påverka hur vi använder oss av den?

 

 

<

>

 

 

 

Ineras logotyp