9. Dokumentera, presentera

< https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINK/pages/2354383657

 

 

i korthet


Dokumentera och presentera nyttokalkylen

Tidsåtgång. Om ni har dokumenterat längs vägen behöver inte dokumentationen ta så lång tid. Ni har redan mycket av den klar. Sedan kan ni välja lägga ytterligare tid på att skapa bilder för muntliga presentationer.

Resurser. Låt gärna referensgrupper och beställare granska rapporten.

Dokumentation. Skriv rent den rapport ni påbörjade i steg 1 med hjälp av Ineras rapportmallar.


Skriftlig dokumentation

En komplett skriftlig rapport är bra i många lägen. Inte minst för personer som inte varit med i arbetet att ta fram nyttokalkylen, som behöver kunna läsa sig till vad den handlar om.

Om du har använt dig metodstödet här på Öppen info: Nyttokalkyler behöver det inte ta lång tid att sätta ihop en skriftlig rapport. Du har redan tagit fram nästan allt material du behöver!

Vill du göra dokumentationen så enkel som möjligt, kan du dokumentera nyttoanalysen i ett dokument (exempelvis i word, powerpoint eller pdf), och lägga till beräkningarna i excel som en bilaga - tillsammans blir de två dokumenten en komplett nyttokalkyl.

Dokumentationen bör innehålla:

  • bakgrund och syfte med nyttokalkylen

  • metoden du använt 

  • alternativen som du har jämfört

  • effektkedja

  • nytto- och kostnadsbeskrivningar

  • styrkor och begränsningar med din nyttokalkyl

  • slutsatser och eventuella rekommendationer

  • bifogade beräkningar i Excel som bilaga.

Ta del av Ineras nyttokalkyler

Inera publicerar löpande nyttoanalyser och nyttokalkyler här på Öppen info: nyttokalkyler. Ta del av dem här:

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINK/pages/2832367737

Tre exempel på muntliga presentationer

Film: Exempel på presentation (5 min)

https://youtu.be/AXLB2sa3i1k

Film: Exempel på presentation (10 min)

Film: Exempel på presentation (20 min)

 

 

Ineras logotyp