Rapport- och presentationsmallar

Mallarna kan stötta dig när du ska dokumentera och presentera ert arbete. Använd dem som de är, eller hämta inspiration från dem för att skapa rapportformat som fungerar i er organisation.

Hämta mallarna här för att få den senaste och bästa versionen.

Läs mer om att dokumentera och presentera i metodstödet:

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINK/pages/2354219981

Nyttokalkyl - Wordmall

Version 1.0.0, 2023-01-30

Nyttoanalys - Wordmall

Version 1.0.0, 2023-01-30

Powerpoint - material

Här kan du ladda ner en powerpoint-fil med bilder som kanske kan inspirera och vara till hjälp när du ska presentera ett arbete med nyttokalkyler eller ett resultat.

Version 2.0.0, 2023-09-18

Bilder och ikoner

Dessa kan du använda med hänvisning till Ineras metod för nyttokalkyler, tänk då på att behålla färg och utseende som det är.

Finansiell

Omfördelning

Kvalitet

Miljö