Subventionerade spolvätskor

Här finns information om vilka spolvätskor som vissa regioner subventionerar och som benämns OLH-sortimentet. Dessa artiklar kan förskrivas i Pascal under fliken Handelsvaror. Läs mer i kapitel 17.3.1. i Pascal Handbok >>.

Kontakta Inera Support om du vill anmäla ändringar i aktuellt OLH-sortiment.

 

  Arkiv Ändrad

PDF-fil Aktuellt OLH-sortiment.pdf

mars 29, 2021 by Karen Kylberg