Release PWT 19.08 190613Här är innehållet i releasen:

Tjänst
Ärende
Beskrivning
11771177 marginaler som kollapsar "krockar" och gör att vissa block inte blir interaktiva (t ex formulär)Använd länkar och GET för regionsval

När en användare surfar in och besöker en sida med ett aktivt regionsval så sätts alltid detta till användarens valda region


Det som läggs in i regionala behållare ska visas (1177)

Åtgärdad bugg för puffar som visas i pufflista med rubrik (Regionalt tillägg).


Länk till regional sida på annan region ger 404-felsida (1177)Nu visas inte längre 404-sida då jag som regionaliserad användare klickar på en länk/puff som går till en annan region. Under sessionen får användaren den nya regionen tills användaren går in på 1177.se på nytt, då visas den region som är satt i cookien. 

Nationella sidor i regionala tillägg ska visas för alla regioner (1177)Åtgärdad bugg för puffar som visas i pufflista med rubrik (Regionalt tillägg).

Nytt & reviderat, 404-felsida vid länkning till regional sida (1177)Ingen länk som finns under sidan för nya och reviderade sidor ger nu en 404-sida. 

Tvåfärgad rubrik i huvudpuff samt footer ska byta färg (1177)

Färgen på rubriken i huvudpuffen på 1177.se är nu utbytt.
Färgen på rubriken i sajtfoten är nu utbytt.

1177 Samlingssida högerställt språk: Rubrik ska vara högerorienterad, ej i mittenRubriken på samlingssidor på högerställda språk är nu högerställd. (Tidigare var rubriken i mitten)

1177 Blir fokusram runt kapiteltext om klickar på artikelsida, ta bort fokusramen.Fokusram som fanns när man klickade runt på en artikelsidor, nu borttagen. HJVHitta Vård, sortering & paginering (2-1177)Justering av vilka sorteringsalternativ som finns tillgängliga vid olika typer av sökningar map platsdelning och avstånd.

HJV: Ingressen för Utbud och ev filer visas inte på kontaktkortenIngress för "Vårt utbud" visas även om inget utbud finns registrerat. Även bifogade filer i ingressen visas.

Konstig tab/fokusmarkering i EdgeFokusmarkering på kontaktkorten som blev konstig i webbläsaren Edge, nu åtgärdad.UMO/YoumoSkrivIneraMailService] To-email or controlNumber was not set, not sending any email.När man registrerar en mailadress i "Fråga UMO"  så kontrolleras att  mailadressen är i rätt format.

UMO, Youmo: Sidlistning utan brick-/listvy ska visa rubrik centrerad - visas nu vänsterställd.

Rubrik i sidlistningsblock ska visas centrerad, ej vänsterställd.


Fokusmarkering på betygsättningssymboler (UMO, YOUMO)Fokusmarkering tillagd för betygsättningssymbolerna på Youmo.seRHB/VHBAnvänd länkar och GET för regionsval

RHB, VHB Självtestsida: Ska visa lokal navigering om ligger under en samlingssida.Självtestsidan visar nu lokal navigering på samma sätt som en artikelsida.

RHB, VHB: Sidlistning utan brick-/listvy ska visa rubrik centrerad - visas nu vänsterställd.

Rubrik i sidlistningsblock ska visas centrerad, ej vänsterställd.
Generisk (gäller samtliga tjänster i plattformen)

APSIS - Hantera avregistrerade prenumeranterRubrik för "Pufflista med rubrik" ska vara centrerad (Generisk)Rubriken i pufflista med rubrik nu centrerad.