Nationella rutiner

OBS! Nedan följer nationella rutiner för 1177 symtombedömning och hänvisning.


Ta fram URL till patientprofil


Beställa behörigheter


Beställning av personuppgifter


Synpunkter på medicinskt innehåll


Vårdavvikelse för analys


Hjälpreda vid synpunkter och vårdavvikelser


Tillfällig ändring av öppettider


Rutin vid förändring av vårdenheters grundläggande information