Releaser

 

Stöd och behandling respektive Designverktyget utvecklas ständigt utifrån användarnas behov och kommer i nya versioner, så kallade releaser. Här finns information om förändringar och förbättrade funktioner inom tjänsten som kommer i samband med varje ny release.  

I listan nedan listas samtliga undersidor innehållande release notes samt sprintdemos som publicerats 2021 eller tidigare.