UX-ramverket

På Inera driver vi många projekt parallellt, med flera inblandade leverantörer och mot helt olika målgrupper. Vi utvecklar system, kataloger, appar, webbar och de används av mindre eller större användargrupper. Grupperna är både från professionen och invånare. Dessa är ibland ofta- och ibland sällan-användare. Med andra ord är det viktigt att vi håller en hög och jämn kvalitet ur UX-perspektiv.

För att öka effektiviteten i UX-arbetet för er som skall arbeta med UX försöker vi här samla kunskap och återanvändbara saker så att vi kan lägga tiden på att skapa smarta lösningar och inte uppfinna hjulet om och om igen.

Har du synpunkter på innehållet, vill bidra eller saknar något se sidan: Återkoppling på designsystem

Innehåll

Sök i UX-strategin, det snabbaste sättet att hitta rätt!