Bruksanvisning Stöd och behandling

Bruksanvisning är det övergripande dokument som bland annat beskriver den avsedda användningen för Stöd och behandling, behandling av personuppgifter, funktioner och övergripande arkitektur.

Bruksanvisningen uppdateras i samband med releaser. Klicka på länken nedan för att läsa dokumentet.

Bruksanvisning Designverktyget & Stöd och behandling.pdf