Release Notes - SITHS eID-app för Mobilt SITHS

Innehållsförteckning

 Visa Innehållsförteckning

Revisionshistorik

 Visa Revisionshistorik

Version

Datum

Aktör

Förändring

0.1

  

Kopierad från 2.2.5
0.5

 

Dokumentet uppdaterat och redo för granskning
1.0

 

Uppdaterat 2.1.1
1.01

 

Mindre justering då syftet med ändringen för Android är att vidmakthålla stöd för installation på nyare versioner än Android 11


Datum för Release

Miljö

Releasedatum (PLANERAT)

Kommentar
TEST

2023-11-01

Publicering i butiker

QA

2023-11-01

Publicering i butiker
Prod

2023-11-01

Publicering i butiker

Förändringar

Viktiga ändringar

Uppdaterat stöd för nyare Androidversioner

Justering för vidmakthålla fortsatt stöd för installation av appen på nyare versioner än Android 11 efter 1 november 2023.

Tidigare versioner (<2.2.5) av appen har kunnat installeras på nyare versioner än Android 11 kommer då att fortsätta fungera efter 1 november 2023. Dock kommer tidigare versioner av appen inte längre gå att installera på nyare versioner än Android 11

TargetFrameworkversion har uppdaterats från v.10 till v.13

Ändring av beteende vid oklar revokeringsstatus på certifikat

Appen tar från denna version inte bort certifikat om revokeringsstatus är revokerat eller om revokeringsstatus är okänd.

Tidigare version av appen tog bort ett certifikat som vid en revokeringskontroll var revokerat. Dessa certifikat raderas numera inte.

Åtgärden har införts som en skyddsåtgärd vid händelse av att revokeringskontrollen ger ett oklart svar.

Övriga ändringar

Centralisering av länkhantering

I denna version finns det stöd för central länkhantering, som innebär att ändring av länkar som appen använder sig av INTE driver en versionsuppdatering.

Dokumentation

Uppdaterad dokumentation

Följande dokumentation har förändrats:

Fullständig åtgärdslista

Åtkomst till informationen nedan kräver inloggning

 Visa fullständig åtgärdslista

confluence.macros.advanced.include.unable-to-render Den inkluderade sidan kunde inte hittas.

Testrapport

Åtkomst till informationen nedan kräver inloggning

 Visa testrapport

confluence.macros.advanced.include.unable-to-render Den inkluderade sidan kunde inte hittas.


Publik Information