Statistik för Legitimeringstjänst Idp

Legitimeringstjänst IdP används för att verifiera identitet vid inloggning i system och e-tjänster samt leverera information om användarens behörighet.

Aktuell information om laddningar av data och releaser finns på sidan: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/STAT/pages/2282750981

 

Data in

Underliggande data kommer från loggar i Legitimeringstjänsten. Filtrering på Etjänst visar domännamnet som är en del av id för klienterna. Data är kompletterad med data från katalogtjänsten HSA. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

Den 4 januari 2024 uppdaterades all inkommande data då det saknades logposter för perioden september 2020 till och med oktober 2023 och logposter september 2023 uppdaterades 18 januari 2024.

Inloggningar (IDP)

Antal Inloggningar per månad

Visar antalet lyckade och nekade inloggningar per månad för valda tjänster baserat Api log för Idp för händelsen inloggningar med status lyckad respektive misslyckad.

Data visas för december 2019 och framåt.

Totalt antal Inloggningar per e-tjänst

Visar totala antalet lyckade och nekade inloggningar per e-tjänst för valt datumintervall baserat Api log för Idp för händelsen inloggningar med status lyckad respektive misslyckad.

Data visas för december 2019 och framåt.