Strukturerad omvärldsbevakning

Som ett stöd för beslutsfattare och andra personer i kommuner och regioner som är engagerade i arkitekturfrågor tar Inera, tillsammans med några kommunrepresentanter, fram en strukturerad omvärldsbevakning. Målet är att ge en samlad bild över beslutade och pågående initiativ inom EU och nationellt. Bevakningen har ett treårsperspektiv och omfattar främst beslutade förändringar som påverkar kommuner och regioner direkt eller indirekt, och som man behöver ha med i sin planering. Bevakningen har bara haft deltagare från kommuner men kan även användas i tillämpliga fall av regioner.


Ladda ner dokumenten i tabellen genom att klicka på ikonen med moln och en pil ur molnet i förhandsvisningen.

Beskrivning

Bilaga

Beskrivning

Bilaga

Överblicksbild - “OnePager“ (Powerpoint)

En bild som ger en överblick av aktuella initiativ i bevakningen.

Datafil (Excel)

Det här är huvuddokumentet som innehåller en översikt över beslutade och pågående initiativ inom arkitekturområdet. Ladda ner och läs i Excel.

Presentation (Powerpoint)

Den här presentationen kan användas för informationsinsatser på hemmaplan.

Informationstext (PDF)
Det här dokumentet beskriver bakgrunden till den strukturerade omvärldsbevakningen samt dess syfte och målgrupp.