Loggning enligt Patientdatalagen (PDL)

 

Alla aktiviteter i tjänster som omfattar patientuppgifter loggas i enlighet med Patientdatalagen vilket innebär att användning av Webcert och Rehabstöd loggas. Loggningen görs av Inera Säkerhetstjänster, loggtjänsten. Läs mer om Säkerhetstjänster och Loggtjänsten här - https://confluence.cgiostersund.se/pages/viewpage.action?pageId=220213109

 

PDL-loggning i Webcert

HSA-id SE5565594230-B8N

PDL-loggning i Rehabstöd

HSA-id SE 5565594230-BD5

För närvarande finns det två systemposter för Rehabstöd i Loggtjänsten, den med tjänstens HSA-id och en som heter Rehabstod. Detta kommer att försvinna efter år 2023. Säkerställ att du fyller i båda valen för att garantera att rapporten innefattar samtliga uppgifter. Att det finns två val beror på ett fel som fanns under en kort tid i slutet av 2018.