Rehabstöd 2.0 från och med den 5 oktober

Rehabstöd är fortfarande Rehabstöd men det ser lite annorlunda ut och har några nya funktioner.

Här hittar du inspelningen från användarforum den 18 september. Fokus för mötet var Rehabstöd 2.0 och genomgång av nyheter och funktioner.

Bakgrund

Inera har sedan i februari 2023 arbetat med att byta tekniskt ramverk för Rehabstöd (vilket var nödvändigt då nuvarande är för gammalt). Samtidigt har vi uppdaterat tjänsten till Ineras nya grafiska profil och följer Ineras UX-ramverk. Vi har även infört en del nyheter som vi hoppas att ni ska tycka är förbättringar.

För att göra rätt förändringar har vi tagit en referensgrupp till hjälp. Referensgruppsen stöd har varit mycket uppskattat och vi är väldigt glada att referensgruppen bjudit både på kunskap och stort engagemang. Under arbetets gång har vi även kontinuerligt uppdaterat och stämt av med deltagarna i användarforum för Rehabstöd och Intygsstatistik.

Utvecklad funktionalitet i Nya Rehabstöd testas kontinuerligt av Nordic Medtest i enlighet med Ineras ordinarie arbetssätt. Dessutom är referensgruppen sedan i maj pilotanvändare. Funktionaliteten har kontinuerligt byggts på och nu är det release 2 som är i pilot och i början av september kommer release 3. Har du frågor om nya Rehabstöd eller piloten – kontakta oss på intyg@inera.se.