Tillgänglighetsredogörelse Rehabstöd

 

Rehabstöd är en e-tjänst som förvaltas av Inera AB. Vi vill att alla ska kunna använda Rehabstöd. Det gäller även dig som använder olika hjälpmedel för att ta del av innehållet. Här finns information om de brister som vi känner till och arbetar med att åtgärda. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Synpunkter på sådant som inte fungerar för dig kan du lämna via Inera support. Du hittar formulär och övriga kontaktuppgifter på Kontakta oss - Inera.

Hur tillgänglig är Rehabstöd?

Rehabstöd uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att webbplatsen delvis är i nivå AA i den så kallade standarden WCAG 2.1.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vi arbetar löpande med att åtgärda de kända bristerna i Rehabstöd.

Allmänna brister

Här beskrivs de brister som kan beröra alla som besöker sajten:

 • Det finns diagram på sidan Översikt som kan vara svåra att tolka om du har nedsatt färgseende. Skriftlig information om kategori, antal och procent finns däremot tillgängligt utan att behöva tolka färger. 

För dig som använder skärmläsare

Här beskrivs de brister som berör dig som använder skärmläsare:

 • Vissa dekorativa element som inte tillför information läses upp av skärmläsaren.  

 • Det finns hjälptexter (tooltips) som inte läses upp av skärmläsare.  

 • Länkar till externa webbplatser utanför Rehabstöd öppnas i ny flik, men det framgår inte när länken läses upp.  

 • På vissa ställen är rubriknivåer inte semantiskt korrekta. 

 • Fokusordningen på ett fåtal element i sjukfalls- och läkarutlåtandevyn är inte logisk. 

 • När ett datum väljs i datumväljarens kalender förflyttas fokus till toppen av sidan i stället för att vara kvar i datumfältet. 

 • Personnummer läses upp som numeriska värden vilket kan göra det svårt att förstå vad det är som läses upp.

 • Vid utskrift genereras en PDF-fil som kan läsas upp men som saknar semantiska rubriknivåer.

 • Alla tabeller är inte skapade korrekt vilket kan göra det svårt för dig som använder skärmläsare att få informationen uppläst och förstå hur informationen i tabellen hänger ihop.

 • Det finns ingen genväg till sidans huvudinnehåll genom en snabblänk, vilket gör att du som använder skärmläsare kan behöva stega igenom många menyalternativ.

För dig som navigerar med hjälp av tangentbordet

Här beskrivs de brister som berör dig som navigerar med tangentbordet:

 • Det finns hjälptexter (tooltips) för pajdiagrammen på sidan Översikt som inte går att nå via tangentbordsnavigering. Skriftlig information om kategori, antal och procent finns däremot tillgängligt utan att nå hjälptexten. 

 • Fokusordningen på ett fåtal element i sjukfalls- och läkarutlåtandevyn är inte logisk. 

 • När ett datum väljs i datumväljarens kalender förflyttas fokus till toppen av sidan i stället för att vara kvar i datumfältet. 

 • Det finns ingen genväg till sidans huvudinnehåll genom en snabblänk, vilket gör att du som navigerar med hjälp av tangentbord kan behöva stega igenom många menyalternativ.

Så har vi testat Rehabstöd

Vi testar tillgängligheten löpande. En intern granskning av tillgängligheten gjordes i oktober 2023.

Rehabstöd ägs av Inera AB

Rehabstöd drivs av Inera AB. Inera ägs av regionerna, kommunerna och organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. Därför är Inera offentligt finansierat och ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillsyn

Du kan anmäla till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi hanterat din synpunkt om bristande tillgänglighet. Du kan också anmäla om du inte är nöjd med hur vi hanterat en begäran från dig om att tillgängliggöra innehåll.

DIGG har ansvar för att kontrollera att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs.

Lämna synpunkter

Synpunkter på sådant som inte fungerar för dig kan du lämna via Inera support. Du hittar formulär och övriga kontaktuppgifter på Kontakta oss - Inera.