Intyg i Rehabstöd

Hur ser jag en patients intyg i Rehabstöd?

Du kan se en patients intyg i Rehabstöd utan att behöva gå tillbaka till journalsystemet. Klicka upp patientens sjukfallshistorik och välj "Visa intyg". Du kan ha flera intyg öppna samtidigt för en patient men det går inte att ha intyg för olika patienter öppna samtidigt. I den här filmen får du information om hur du gör för att se de olika intygen som är utfärdade på en patient. I filmen nedan går vi igenom hur du visar intyget direkt i Rehabstöd. 

Vad menas med nuvarande intyg?

Med nuvarande intyg menas det intyg som är giltigt just nu för en patient. I de fall det finns intyg med överlappande giltighetstid väljs det intyg som har det senaste signeringsdatumet.

Vad gör jag om ett intyg från en viss läkare inte syns i Rehabstöd?

  • Kontrollera att intyget är pågående

  • Kontrollera att läkaren har utfärdat intyget på den vårdenhet du väljer att titta på.

  • Ta reda på intygs-id för utfärdat intyg (går att få via Webbcert eller journalsystemet) som inte syns i Rehabstöd, HSA-id för läkaren och HSA-id för enheten på vilken intyget utfärdats. Vänd dig sedan till Inera support för vidare felsökning.