Release notes Rehabstöd

Release notes beskriver de ändringar som har gjorts i Rehabstöd i samband med att en ny version släpps. Beskrivningen fokuserar på de ändringar som påverkar användaren i form av funktions- och gränssnittsändringar samt information om eventuella kvarstående och rättade fel.

 

Release Rehabstöd 1.18 6 december 2022

Anpassning till SITHS nya lösning för autentisering

Rehabstöd har anpassats för att tillåta inloggning med SITHS eID som bland annat gör det möjligt att använda SITHS på mobilen. Vid autentisering till Rehabstöd tillfrågas användaren om legitimeringsmetod och får välja mellan tre olika alternativ. Mer information om den nya autentiseringslösningen går att läsa på https://www.inera.se/utveckling/pagaende-projekt-och-utredningar/ny-losning-for-siths/.

Kontrollera med lokal IT-support vilken legitimeringsmetod som ska användas i din organisation.

 

Release Rehabstöd 1.17.1 - 27 september 2022

Utskrift utan att ladda ner pdf

Användare kan välja att skriva ut utan att först spara ner utskriften som pdf på datorn. Detta minskar risken att dokument med patientuppgifter laddas ner lokalt. Ingen ändring av knappar har gjorts i denna version av Rehabstöd, men dessa kommer att åtgärdas senare.

När användare klickat på Spara som och väljer PDF öppnas ett nytt fönster där användaren antingen kan välja skrivare att skriva ut på direkt eller att spara som pdf. Att spara som excel påverkas inte av förändringen.

Förbättrad funktion för att dölja personuppgifter

Om användaren väljer att dölja personuppgifter hänger valet kvar under hela sessionen tills dess att användaren åter bockar i rutan eller stänger Rehabstöd. Tidigare återställdes valet så fort användaren bytte vy i Rehabstöd. Syfte med förändringen är att öka patientsäkerheten.