3 Förstudie, exempel

FörstudieExempel

För att underlätta anslutningsprocessen tillhandahåller vi ett exempel på Förstudieblankett. Denna får gärna återanvändas och kompletteras med egna uppgifter. OBS! Säkerställ alltid att ni använder den senaste versionen av förstudiemallen!

Skicka Förstudien för granskning via instruktion på denna sida: Steg för steg variant 2

Notera ny version av Förstudiemallen (skiljer sig från exemplet bredvid): https://www.inera.se/kundservice/dokument-och-lankar/digitalisering/tjansteplattformen/