3 Förstudie, exempel

FörstudieExempel

För att underlätta anslutningsprocessen tillhandahåller vi ett exempel på Förstudieblankett. Denna får gärna återanvändas och kompletteras med egna uppgifter. OBS! Säkerställ alltid att ni använder den senaste versionen av förstudiemallen!

Förstudien skickas in via formuläret Dokument för granskninghttps://etjanster.inera.se/DokumentGranskning

Notera ny version av Förstudiemallen (skiljer sig från exemplet bredvid): https://www.inera.se/kundservice/dokument-och-lankar/digitalisering/tjansteplattformen/