Välj innehåll i vyn (kolumner och filter)

Du kan välja vilka kolumner och filtreringsfält du önskar se i vyerna i Uppföljning. Genom att välja bort de kolumner och filtreringsfält som du sällan använder frigör du yta på skärmen. Du kan ha olika val på de olika flikarna. Valen sparas för dig som enskild användare och ligger kvar nästa gång du öppnar vyerna.

Så här väljer du vilka kolumner som ska visas

Klicka på länken “Visa/dölj kolumner” och kryssa där i de kolumner som du vill ska visas. Du kan ha olika val på de olika flikarna. Valen ligger kvar för dig nästa gång du öppnar vyn. Om du vill ändra valen klickar du på länken igen och gör nya val.

Så här väljer du vilka filtreringsfält som ska visas

Klicka på länken “Visa/dölj filter” och kryssa där i de filtreringsfält som du vill ska visas. Du kan ha olika val på de olika flikarna. Valen ligger kvar för dig nästa gång du öppnar vyerna. Om du vill ändra valen klickar du på länken igen och gör nya val.