Vilken HSA-enhet är du inloggad på?

Gör så här för att se vilken enhet som Formulärtjänsten anser att du är inloggad på enligt ditt eTjänstekort

  1. Logga in på https://personal.formular.1177.se, (QA-miljön: https://qa.personal.formular.1177.se)
  2. Välj menyvalet ”Design”
  3. Kopiera in denna adress i webbläsaren: https://personal.formular.1177.se/rest/me, (QA-miljön: https://qa.personal.formular.1177.se/rest/me)
  4. På skärmen visas den information som hämtas via ditt eTjänstekort. Eventuellt blir du ombedd att ladda ner en fil för att se resultatet

Exempel på resultat

{"employeeHsaId":"SE2321000016-1V7F","givenName":"Anna","middleAndSurname":"Andersson","assignmentHsaId":"SE2321000016-1234","assignmentName":"Admin","personalPrescriptionCode":"1111389","commissionRight":"Läsa\\;alla\\;SJF","commissionPurpose":"Vård och behandling","title":"Sjuksköterska","titleCode":null,"careProviderName":"SLSO","careProviderHsaId":"SE2321000016-4567","careUnitName":"Testenhet A","careUnitHsaId":"SE2321000016-HW23","careUnitMemberName":null,"careUnitMemberHsaId":null,"roles":["ROLE_SITHS_PATIENT_BOUND","ROLE_AUTHORIZATION_SUPERADMIN","ROLE_AUTHORIZATION_FORM_SENDER","ROLE_AUTHORIZATION_ADMIN","ROLE_AUTHORIZATION_FORM_READER","ROLE_AUTHORIZATION_FORM_DESIGNER"]}

Det är dessa parametrar som visar vad du är inloggad på enligt ditt eTjänstekort:

  • "employeeHsaId":"SE2321000016-1V7F" - Ditt eget HSA-id
  • "careUnitHsaId":"SE160000000-HW23" - Enheten som du är inloggad på
  • "commissionPurpose":"Vård och behandling" - Ditt uppdrag enligt HSA-katalogen på aktuell enhet

Mer information

Behörighet till Formulärhanterings fristående personalgränssnitt

Inloggning till fristående personalgränssnittet