1 Frågor och svar - Formulärhantering

- Manualer och inspelat material om Formulär: Manualer och utbildning

- Ny funktionalitet demas inför varje relase: Releaser och demos

Design

Manual – Formulär_Design.pdf

FrågaSvar
Kan jag lägga en följdfråga på en annan sida?Nej. Följdfrågor behöver ligga på samma sida.
Finns möjlighet att bifoga en bild i formulärmallarna?Ja. Både på start- och slutsida. Samt för varje fråga.
Jag började göra ett formulär under en annan enhet. För att den nya enheten ska komma åt detta formulär la jag det under gemensamma mallar för att sedan kopiera och använda det på den nya enheten. Hur gör jag för att plocka bort det under gemensamma mallar?
 1. Logga in på den gamla enheten
 2. Skapa en ny version av mallen
 3. I Publicerings-dialogen väljer du att mallen endast ska vara tillgänglig för den egna enheten
 4. Mallen har nu försvunnit från fliken ”Gemensamma mallar"

Jag undrar om det tekniskt är möjligt att föra över ett formulär som vi har skapat här i region Uppsala till en annan region?

Det går utmärkt! Det finns två sätt:

 1. Antingen anger ni att mallen ska vara ”Tillgänglig för andra enheter”, när ni publicerar mallen. Då dyker mallen upp under fliken ”Gemensamma mallar”, där de andra regionerna kan välja att antingen ”prenumerera” på mallen alternativt att ta en kopia och ha den som sin egen mall.
 2. Eller så använder ni funktionen ”Exportera mall” som finns överst på fliken "Tillgängliga mallar". Där kan ni exportera mallen i filformat json. Filen kan skickas till den andra regionen, som importerar filen hos sig via "Importera mall"-funktionen.

Se mer på den inspelade demon: •2018-11-28 Releasedemo FRM_R18.05

Om jag skapat ett formulär under Tillgängliga mallar för en klinik, och man ändrat sig och vill ha det som ett Invånarinitierat formulär/Erbjuden e-tjänst istället, finns det då möjlighet att kopiera/flytta formuläret dit?

Javisst. När du skapar ett Invånarinitierat formulär/Erbjuden e-tjänst väljer du vilket formulär som ska exponeras för angiven målgrupp. Dvs formulärmallen kan antingen skickas ut till utpekade invånare och/eller exponeras via Erbjuden e-tjänst.

Se mer i manualen, avsnitt "7. Erbjuden e-tjänst för formulär".

Kan man visa enskilda formulär på en mottagnings kontaktkort?

Alltså att kunna ”dela ut” ett enskilt formulär genom att t ex använda id:t eller på något annat sätt.

Ja det går. Då tar ni fram en "Erbjuden e-tjänst" för formulär:

 • Väljer mall
 • Anger vilka kriterier som ska kunna fylla i formuläret
 • Publicerar
 • "Kopiera direktlänken" till formuläret och lägg in länken precis där ni önskar ha den, t ex kontaktkortet, regionens facebookgrupp, regional webbsida, etc, etc.

Läs mer i manualen för Design.

Om man skapat ett Invånarinitierat formulär/Erbjuden e-tjänst under t.ex. Kvinnokliniken US och man lägger upp den direktlänken på deras kontaktkort, hur fungerar det då om Kvinnohälsan ViN vill göra likadant, men de vill bara komma åt sina egna besvarade formulär? Måste det skapas ett identiskt Invånarinitierat formulär/Erbjuden e-tjänst under Kvinnohälsan ViN, men det blir ju samma tillgänglighetsgrupp på kön, ålder och län?

Svar ja. Båda enheterna kan använda samma mall, men båda enheterna behöver publicera varsin "Erbjuden e-tjänst". Förslag är att skapa mallen på en enhet, och den andra enheter går in och "prenumererar" på mallen via fliken "Gemensamma mallar".  Vårdpersonalen på respektive enhet kommer endast åt "sina egna" formulär via sin respektive vy i Uppföljning

Tips! Vid publicering av "Erbjuden e-tjänst", kryssa i publiceringsalternativet "Dölj formuläret i listan Fler tillgängliga frågeformulär under Övriga tjänster", dvs dölj från https://formular.1177.se. Annars kommer invånaren att se flera formulär med samma namn där endast avsändande enhet skiljer sig.

Se mer i manualen, avsnitt "7. Erbjuden e-tjänst för formulär".

Finns det någon översikt över nationella mallar där man kan titta vad andra regioner har byggt för något?Ja, under fliken ”Gemensamma mallar” i applikationen Design hittar du de utdelade mallarna. Dock ligger det inte så många där så det kan vara värt att skicka ut en fråga i nätverket om någon har tagit fram just den mall som du söker.
Hej vi upptäckte något som ändå kan stjälpa våra projekt. En patient kan inte avbryta sin inmatning, spara en del av den, och återkomma. Våra patienter är så trötta och påverkade att de inte klarar svara på 50 frågor i taget.

I tjänsten Formulärhantering går det att spara och pausa efter varje sida av formuläret. Detta innebär att beroende på hur ni utformar ert frågeformulär kommer invånaren att kunna avbryta och fortsätta vid senare tillfälle.

Vi rekommenderar alltid att bygga formulären med flera sidor och så få frågor per sida som sammanhanget tillåter.

Hur får jag tag i formulärmallens id och versionsnummer?

Öppna/visa mallen i Design. Kopiera webbadressen. Den långa harrangen med siffror och bokstäver på slutet är mallens id. Versionsnumret är siffran(orna) efter sista snedstrecket "/".

Exempel, där 5d1e7055-a782-4cf8-9919-f38f6be21581 är mallens id och 3 är versionsnumret. https://personal.formular.1177.se/design/formular/5d1e7055-a782-4cf8-9919-f38f6be21581/3

Vi har verksamhet som vill bygga formulär som innehåller mkt text. Man vill kunna lägga minst 500 tecken i frågan men även att svarsalterantiven ska kunna innehålla så mkt text (t.ex. vid matris eller enval). Hur många tecken kan man lägga in? Jag saknar räkneverket.

Finns det en beskrivning för hur många tecken de olika fälten max kan innehålla?

Det verkar inte finns någon begränsning på antal tecken för frågor och svarsalternativ. Vi har inte detta dokumenterat dock.

Se bifogad mall där jag har lagt in 1000+ tecken i varje fråga och varje svarsalternativ för frågetyperna textfält, envals (radioknapp), flervals (kryssruta) och matrisfråga.

Om du vill se hur det blir för invånaren kan du logga in i demo och förhandsgranska mallen som ligger på enheten som sluttar med -AJ742. Mallen heter ”Formulärmall med många tecken i frågorna och svarsalternativen”.

Inloggning till Demo:
https://demo.personal.formular.1177.se/design

Jag ser att i de formulär jag bygger finns det avsnitt som ofta återkommer, alltså avsnitt jag använt i tidigare formulär. Ett sådant exempel kan vara frågor om alkoholvanor, dessa frågor finns med i nästan varje formulär jag bygger.

Finns det något sätt att återanvända sådana avsnitt, att liksom infoga en formulärmall, eller kanske en sida i ett formulär, för att slippa bygga om dessa frågor?

Det korta svaret är ”nej”, det finns inget stöd idag.
Men om man är lite tekniskt bevandrad är svaret istället ”Ja!”:
Läs mer på denna sida: 
Var kan man läsa mer information om lagkrav, certifiering och beräkningar som används inom sjukvården?https://www.fbanken.se/ kan man läsa sig till vilken licens (om det ens är en licens) som gäller för varje formulär. Alla formulär finns dock inte på den sidan så man får leta runt ibland för att hitta informationen. Annars är ju SibeR en bra sida för att läsa om skattningar som används inom sjukvården.

Behörigheter

FrågaSvar
Jag kan inte logga in i det Fristående personalgränssnittet.
 1. För att ha tillgång till Formulärs Fristående personalgränssnitt behöver användaren vara upplagd i HSA-katalogen samt upplagd i Formluärtjänsten, se länk: Behörighet till Formulärs Fristående personalgränssnitt

 2. Följ denna länk för att se vilken HSA-enhet du är inloggad på, skicka svaret till Förvaltningen:
  Vilken HSA-enhet är du inloggad på?
Behöver en person som ska ha behörighet att skapa mallar ha koppling till en vårdenhet?

Svar nej.

 • Åtkomst till Design, Admin och Inställningar delas ut helt oberoende av organisationstillhörighet
 • Åtkomst till Utskick och Uppföljning kräver att medarbetaren innehar ett medarbetaruppdrag med ändamål "Vård och behandling" eller "Kvalitetsregister" på aktuell enhet

Se mer på den inspelade demon: •2019-06-03 Releasedemo FRM_R19.02

När jag skulle lägga till min medarbetare för behörighet låg redan alla medarbetare på enheten som formreader och formsender. Då behöver jag kanske inte lägga till henne, så länge hon inte ska designa formulär?Helt korrekt. Behörighetskontrollen för Utskick och Uppföljning begränsas av vårdmedarbetaruppdraget i HSA-katalogen.
Vid omorganisationer då gamla enheter stängs och nya öppnar upp, sker något per automatik med enheterna i Formulärhantering då? De gamla enheterna försvinner/stängs ju i HSA-katalogen och nya skapas upp i HSA.
Det finns ingen sådan koppling mellan HSA-katalogen och Formulärhantering. Om en enhet ändras i HSA-katalogen händer ingenting i Formulärhantering.
Efter förändringen är genomförd i HSA-katalogen kommer ingen användare att komma åt formulärsvaren eller mallarna på den ”gamla” enheten.
Mitt förslag är därför att gå in i Formulärhantering innan enheten förändras i HSA-katalogen och göra följande:
 1. exportera formulärsvar
 2. gallra (radera) formulärvar
 3. exportera formulärmallar för att senare importera dem på den nya enheten

Paketutskick

FrågaSvar
Vi saknar Formulärsmeddelande. Kommer det att finnas eller är det slopat? Används av oss när vi skickar formulär var för sig.I första versionen av Paketutskick fick vi prioritera bort denna funktion. Men det finns kvar om man skickar formulär var för sig, dvs på det ”vanliga” sättet.
Går det att reglera hur länge patienten har på sig att svara?I första versionen av Paketutskick fick vi prioritera bort denna funktion.
Kan man styra ordningen på formulären, så att ett visst formulär kommer överst för patienten?I första versionen av Paketutskick är ordningsföljden slumpmässig, tyvärr. Vi kommer att se över detta i en framtida release.

Integration med verksamhetssystem (IT-system, journalsystem, etc)

FrågaSvar
Hej, Vi håller på med en pilot gällande formulärtjänsten i Cosmic där vi ska skicka formulär genom er. Vi har testat det i vår testmiljö och efter en del pyssel har vi fått det att fungera där. Nu när vi ska köra det i produktionsmiljön så är det vissa formulär som misslyckas. I våra loggar ser vi detta: "External response comment - not allowed to create form due to template propagation restrictions". Vi har skickat 3 st formulär varav 2 misslyckades. 

Hej! Det är att mallen inte är delad och ett formulär därför inte skapas på en annan enhet än den som mallen tillhör. Sätt parametern "Propagate" till "true" så kommer det troligtvis att fungera som tänkt.

Övergripande frågor

FrågaSvar
Jag har en fråga om vad vi ska kalla olika delar av formulärtjänsten, för att alla ska förstå vad vi pratar om. Det finns ju några olika begrepp och det verkar som de används lite olika. Du kanske kan hjälpa att reda ut eller peka på var detta finns.

Samlingsbegrepp: 1177 Formulärhantering, 1177 Formulär eller något annat?
>>SVAR: 1177 Formulärhantering.


Den del personalen använder: Personalgränssnittet på 1177 Formulärhantering?
>>SVAR: Fristående personalgränssnittet (för 1177 Formulärhantering).


Patientens del:?
>>SVAR: Invånargränssnittet (för 1177 Formulärhantering).


Formulärmotorn?
>>SVAR: Formulärmotorn (för 1177 Formulärhantering).


När ska jag använda ”Fristående formulärtjänsten”?
>>SVAR: När ditt verksamhetssystem saknar gränssnitt för att bygga mallar, eller är ute efter funktioner som saknas i ditt verksamhetssysttem, men som finns i Design- Utskicks- eller Uppföljningsapplikationerna i det fristående personalgränssnittet.


Den del som <journalsystemet> integrerar mot?
>>SVAR: Formulärmotorn, via tjänstekontrakt.


Malldesignern, dvs den man kommer till om man klickar på ”Design” på demo.personal.formular.1177.se
>>SVAR: Används för att skapa, redigera och hantera formulärmallar respektive Erbjuden e-tjänst för formulär

Uppföljning

Manual - Formulär_Uppföljning.pdf

FrågaSvar
Innehåller Uppföljningsvyn endast formulär som tillhör min egen vårdenhet?Ja. Vyn innehåller endast formulär som tillhör vald enhet. För att se formulär som tillhör andra enheter behöver du "Byta enhet" och logga in på annan enhet.

Vad gäller avseende gallringen i denna vy? se bild.
Är det så att det beroende på vad jag fyller i här så slipper man som vårdpersonal gallra i uppföljningsvyn eller gallras formuläret endast bort för invånaren i meddelandeinkorgen?

Du sätter huvudet på en av våra absolut hetaste knäckfrågor.

Nej, det finns ingen koppling till att formuläret gallras automatiskt utifrån datumet som anges där.

Vi lurar fram och tillbaka på vad som är smidigast för användaren kontra vad som är juridiskt hållbart.

Men ännu så länge sker INGEN automatisk gallring i det fristående personalgränssnittet.

Invånaren kan besvara formuläret till och med det datum som anges i fältet ”Besvaras senast”. Efter detta datum går det inte längre att besvara formuläret.

Finns någon hjälp med summering vid sammanställning av svar?Nej, tyvärr inte. Man kan exportera formulärsvaren i en CSV-fil, som man kan importera till Excel och i Excel göra egna beräkningar.
I fristående personalgränssnitt ”Uppföljning” sker väl en automatisk gallring av patientens inskickade formulär, hur ofta sker den automatiska gallringen?

Formulären är tillgängliga, både för invånare och för vårdpersonal, tills formulären gallras av informationsägaren. Gallring utförs vanligen av vårdpersonalen via funktionen "Gallring". 

Se mer på den inspelade demon: •2018-06-12 Releasedemo FRM_R18.03

Önskemål har nu inkommit från vårdverksamheten att kunna skriva ut inkomna formulärsvar från invånaren. Hur går det till?

För att skriva ut ett formulär används Exportfunktionen. Exporten har två möjliga filformat:

 • pdf (läsbart dokument)
 • csv (en komma-separerad fil som t ex Excel eller annat system kan tolka)

Välj pdf-format om ni vill använda exporterade filer att läsa/skriva ut.

Exportfunktionen är utformad så att exporterade filer hanteras på ett informationssäkert sätt. Exporterade filer läggs på en säker plats hos er som informationsägare. När exportfunktionen initialt sätts upp, bestämmer ni själva var den platsen är. Där hittar ni sedan filerna och kan göra utskrifter.

Se mer om exportfunktionen på den inspelade demon: •2018-09-25 Releasedemo FRM_R18.04

PS. Du kan såklart också använda Ctrl+P, men då kan du endast skriva ut ett i taget och utskrifterna blir inte särskilt snygga.

Resultatberäkning, kommer det att vara med i nästa release?

Resultatberäkning kommer med i releasen som släpps den 16 oktober. Funktionen kommer att likna den i Stöd och behandling.

Se mer om resultatberäkning här •Resultatberäkning

Som jag förstår det så måste man från kliniken gå in på https://personal.formular.1177.se/ för att se om det finns några ifyllda formulär. Finns det någon tanke att de även skulle kunna visas där klinikens ärenden, t.ex. receptförnyelser och annat syns på 1177?Som tjänsten är uppbyggd just nu finns ingen integration med e-tjänsternas ärendehantering. Men det finns många önskemål på detta, så om inte integration bör det iallafall komma någon form av notifieringsfunktion. Förhoppningsvis första halvåret 2020.
Nu har vi fått en massa svar och kollar i Uppföljning. En status som vi inte förstår som står på vissa är ”Utskickad”. Dessa kan vi inte ens klicka in på. Vad betyder detta?

Statusen ”Utskickad” betyder att formuläret är utskickat, men att invånaren ännu inte har besvarat (inte ens påbörjat att besvara) formuläret.

Vårdpersonal kan endast öppna formulär som har status ”Besvarad”.

Kan man bygga paket med flera formulär som skickas ut samtidigt?


Går det att lägga in att det ska skickas ut formulär automatiskt t ex vid var tredje månad?

Nej tyvärr. Det finns idag ingen funktion för att göra paketutskick, eller utskick som sker schemalagt alternativt triggas av en händelse. Däremot är det många som önskar detta. Vi har med det i utvecklingsplanen för 2019, men har varit tvungna att flytta fram dessa funktioner då det har seglat upp ett par oväntade saker som vi behövt prioritera. Jag tror och hoppas att funktionerna kommer under 2020.

Utskick

Manual – Formulär_Utskick.pdf

FrågaSvar
Om det skickas ett formulär till en patient som inte har ett aktivt 1177-konto, kommer formuläret finnas i 1177 när patienten aktiverar sitt konto?
Ja, formuläret kommer att finnas kvar när invånaren aktiverar sitt konto. Det kommer dock inte att finnas något inkorgsmeddelande hos invånaren, utan hen kommer att hitta formuläret under ”Övriga tjänster” på 1177.se, dvs på https://formular.1177.se.
Följdfråga på det som står ovan:
Får vården veta om patienten har ett aktivt konto på 1177.se eller inte när man skickar ut formuläret?
Ja, vårdpersonalen vet redan när de skickar ut formuläret hur invånarens inställningar på 1177 ser ut. Avseringsinformation visas i kolumnen till höger i mottagarlistan i "Utskick". 

Var skickas formulären ut i så fall om inte till inkorgen?

"Man behöver inte längre göra utskicken via inkorgen, som har en policy för att den endast får användas om vårdgivaren har en tydlig vårdrelation med invånaren."

Läs mer om inkorgens policy här Så här ansluter du till inkorgsfunktionen

Om man väljer bort att skapa ett inkorgsmeddelande visas formulärutskicket endast under Övriga tjänster -> Formulär att fylla i, dvs på https://formular.1177.se.

Då får man ha en annan aviseringsmetod än inkorgsmeddelande. Det finns, vad jag har hört, sms-tjänster som man kan använda. Andra regioner har använt tidiningsannonser, facebook och säkert andra media för att rekrytera forskningsdeltagare. 

Om vi skickar ut ett formulär och sedan vill ändra en fråga; då måste vi skicka ut igen och då kommer de som svarat på första kunna få det nya formuläret igen, stämmer det?Om ni vill ändra något skapar ni en ny version av mallen. Gör därefter nya utskick på senaste versionen. De som fått den första versionen kommer att ha båda versionerna att besvara.

EQ-5D

EQ-5D i Formulärhantering

FrågaSvar
Hur ser den godkända nationella EQ-5D tjänsten ut, och var hittar jag den?

I Formulärhantering, https://personal.formular.1177.se/, går ni in i ”Design” och fliken ”Gemensamma mallar”. Där letar ni upp EQ-5D-mallarna och på ”trepunktsmenyn” till höger på raden väljer ni att förhandsgranska mallarna.

Observera att ni behöver teckna avtal och licens med QRC innan användning. Läs mer här.Invånargränssnittet på 1177.se - Besvara

FrågaSvar
Hur loggar jag in som testperson Tolvan Tolvansson i produktionsmiljön?

Från och med den 10 december 2019 går det inte längre att logga in som Tolvan i produktionsmiljön. 1177 Vårdguidens e-tjänster hänvisar till testmiljön, QA, istället.

•Inloggning till fristående personalgränssnittet

Finns möjlighet till ifyllande av formulär via ombud?Ja, en vårdnadshavare kan besvara ett formulär för sitt barn. I formulärsvaret syns att det är ett ombud som besvarat formuläret.
Är avisering till invånare aktiverad i QA-miljön?Nej, avisering till invånare är inte aktiverad i QA-miljön. 
Hur länge är besvarade formulär tillgängliga för invånaren på 1177 innan de försvinner/gallras?

Formulären är tillgängliga, både för invånare och för vårdpersonal, tills formulären gallras av informationsägaren. Gallring utförs vanligen av vårdpersonalen via funktionen "Gallring" i "Uppföljning".

Se mer på den inspelade demon: •2018-06-12 Releasedemo FRM_R18.03

Vi har fått klagomål på att man som invånare inte kan spara ner en halvt ifylld hälsodeklaration i formulärtjänsten.

När jag försöker spara en halvt ifylld hälsodeklaration så blir det rödmarkerat där jag inte svarat eftersom frågorna är obligatoriska.

Det går att spara varje sida i formuläret och fortsätta att fylla i resten vid senare tillfälle. Dock så behöver alla obligatoriska frågor på sidan vara besvarade, annars får man valideringsfel. 

Jag har nu lagt ett önskemål i vår backlogg om att kunna spara en sida där inte alla obligatoriska frågor är besvarade.

Men då undrar jag också var de formulär som ligger under utskickade och påbörjade formulär kommer ifrån. Jag har inga utskickade…

Under avsnittet ”Utskickade och påbörjade” ligger de formulär som du fått skickat till dig samt de formulär som du har påbörjat men inte slutfört, dvs sparat men ännu inte skickat in.

Om du ”vet” att du borde ha formulär där men inte har det - kan det vara så att ni har gått in och gallrat/rensat dessa utskick via personalgränssnittets Uppföljning?


Om man väljer bort att skapa ett inkorgsmeddelande visas formulärutskicket endast under Övriga tjänster -> Formulär att fylla i, dvs på https://formular.1177.se. Och så får man ha en annan aviseringsmetod än inkorgsmeddelande. Det finns, vad jag har hört, sms-tjänster som man kan använda. Andra regioner har använt tidiningsannonser, facebook och säkert andra media.

Ska tjänsten kunna användas via 1177 vårdguiden-appen, telefon/plattor?

Vilka webbläsare stöds?

Invånaren besvarar formulär via 1177.se i inloggat läge.

Alla de ”vanliga" webbläsarna och mobila enheterna stödjs.

Kan utomlänspatienter besvara enkäten via 1177.se fastän de tillhör en annan region?Ja, det går bra för utomlänspatienter att besvara enkäten/formuläret.

Vi har en patient som börjat fylla i en E-HD för att pausa den några dagar. På sidan i 1177 står det ”Notera att de endast visas under en begränsad tid.”

Vad är en begränsad tid? Varför står det inte hur många dagar man kan komma åt den?

”En begränsad tid” är när något av detta inträffar:
 1. Det vanligaste är att vårdgivaren har gallrat (rensat) formuläret från databasen. Detta sker antingen i samband med att formuläret hämtas hem av journalsystemet, eller manuellt via det fristående gränssnittet Uppföljning. Anledningen till att tiden inte är utskriven är för att det inte går att veta när ovanstående sker.
 2. datumet för "ExpireDate" har passerats. 

Erbjuden e-tjänst / Öppna formulär / Invånarinitierade formulär

•Erbjuden e-tjänst (information från 1177 Vårdguidens e-tjänster)

FrågaSvar

Kan man visa enskilda formulär på en mottagnings kontaktkort?

Alltså att kunna ”dela ut” ett enskilt formulär genom att t ex använda id:t eller på något annat sätt.

Ja det går. Då tar ni fram en "Erbjuden e-tjänst" för formulär:

 • Väljer mall
 • Anger vilka kriterier som ska kunna fylla i formuläret
 • Publicerar
 • "Kopiera direktlänken" till formuläret och lägg in länken precis där ni önskar ha den, t ex kontaktkortet, regionens facebookgrupp, regional webbsida, etc, etc.

Läs mer i manualen för Design.

Är det lika säkert att placera direktlänken till det invånarintierade formuläret i icke inloggat läge som i inloggat läge?

"Hej

En liten fundering. Vi ska använda det invånarinitierade formuläret och lägga en direktlänk på en specifik vårdcentral. Vi funderar nu var den ska ligga. Under vårdcentralens kontaktkort som ses i ett icke-inloggat läge eller för när patienten är inloggad.

Vårdcentralen säger att det är bäst om den ligger i icke inloggad läge på kontaktkortet för att den ska vara lätt att se och använda. Men samtidigt så undrar de över säkerheten. När patienten klickar på direktlänken och kommer in i formuläret, anses det som lika säkert som att vara inloggad under 1177? Hur lätt är det att ett formulär i formulärtjänsten hamnar fel?"

Ja, det är precis lika säkert var länken än placeras - när invånaren följer länken kommer hen till inloggningssidan hos 1177.se. Så man når inte formuläret utan att vara inloggad.
Om man skapat ett Invånarinitierat formulär/Erbjuden e-tjänst under t.ex. Kvinnokliniken US och man lägger upp den direktlänken på deras kontaktkort, hur fungerar det då om Kvinnohälsan ViN vill göra likadant, men de vill bara komma åt sina egna besvarade formulär? Måste det skapas ett identiskt Invånarinitierat formulär/Erbjuden e-tjänst under Kvinnohälsan ViN, men det blir ju samma tillgänglighetsgrupp på kön, ålder och län?

Svar ja. Båda enheterna kan använda samma mall, men båda enheterna behöver publicera varsin "Erbjuden e-tjänst". Förslag är att skapa mallen på en enhet, och den andra enheter går in och "prenumererar" på mallen via fliken "Gemensamma mallar".  Vårdpersonalen på respektive enhet kommer endast åt "sina egna" formulär via sin respektive vy i Uppföljning

Tips! Vid publicering av "Erbjuden e-tjänst", kryssa i publiceringsalternativet "Dölj formuläret i listan Fler tillgängliga frågeformulär under Övriga tjänster", dvs dölj från https://formular.1177.se. Annars kommer invånaren att se flera formulär med samma namn där endast avsändande enhet skiljer sig.

Se mer i manualen, avsnitt "7. Erbjuden e-tjänst för formulär".

Om en person svarat och skickat enkäten en gång – kan samma person gå in och svara igen? Vi behöver veta om vi ska vara uppmärksamma på dubbletter eller om det inte kan finnas!

Ja, eftersom formuläret ligger ”öppet” kan invånaren gå in flera gånger och besvara samma formulär. Innan vi får in en funktion för att begränsa antal ggr/inom ett tidsintervall formuläret kan besvaras behöver verksamheten vara uppmärksam på dubbletter.