Grundutbildning 1177 formulärhantering

Inspelad grundutbildning:

 

Innehåll i videon:

00:01:11 Agenda
00:02:20 Mentimeter!
00:05:07 Introduktion till Formulärtjänsten
00:09:00 Mentimeter!
00:11:00 Startsida personalgränssnittet
00:12:23 Design, Skapa mallar
00:12:34 Inloggning, Verksamhetsområde/Kopplad enhet
00:13:09 Design, Skapa mallar
00:40:38 Design, Publicera och göra mallen tillgänglig för alla enheter
00:41:39 Utskick
00:48:09 Besvara, invånargränssnittet
00:54:39 Uppföljning, formulärstatus
00:56:40 Uppföljning, filtrering
00:58:49 Uppföljning, påminnelse
01:03:55 Uppföljning, export i PDF- och CSV-format
01:06:38 Import av CSV-fil till Excel (se även Import av exportfil till Excel)

01:12:21 Gallring av formulär
01:16:04 Design, Invånarinitierade formulär
01:30:19 Länkar till personalgränssnittet (QA och Prod)
01:30:42 Sammanfattning
01:31:20 Gemensamma mallar
01:35:00 Mentimeter!
01:37:30 Inbjudan till SOBCAST för formulärmallen DUDIT
01:38:32 Mentimeter!
01:38:49 Tack!
01:39:19 Administrera användare

Inspelad funktionalitet

Nya funktioner tillkommer löpande. Separata inspelningar av dessa funktioner finns  på sidorna för våra Releasedemos och Användarforum. Vänligen kika om det du söker finns på någon av de sidorna: