April 2023 Release 11.12 Infektionsverktyget

Servicefönster Infektionsverktyget Produktionsmiljö

Tisdagen 20 april 2023 genomförs en uppgradering av Infektionsverktygets produktionsmiljö med start klockan 10. Vi beräknar vara klara senast klockan 14. Under denna tid går det inte att skicka data till Infektionsverktyget eller att använda Rapportverktyget.

I releasen ingår följande:

Ändringar i Rapportverktyget:

Ny funktion: Engångsutskick från dela rapporter

Utökad antal tecken för information om rapporturval - när man tycker på "I" ikonen, samtliga urval visas och kan exporteras till excel

Felmeddelande vid angivet felaktiga datum - som användare informeras du om att du har valt fel datum och kan korrigera val av datum vid registerutdrag.

Tekniska förbättringar

Förbättringar av Admin-webb

Förbättringar i HSA-import och verksamheter

Förbättring av loggfunktion i databasen

Rensning av borttagna rapporter i databasen