Införande

Anslutning till HSA kan göras som producent (för att registrera information om den egna organisationen, dess verksamhet och dess medarbetare) eller som konsument (för att hämta och använda HSA-information i en tjänst). Anslutning till HSA förutsätter att organisationen följer det gemensamma regelverket, HSA-policyn.

Samtliga regioner och samtliga kommuner, ett fåtal myndigheter samt omkring 5 000 privata vårdgivare är redan idag anslutna till HSA som producenter och behöver därmed inte göra något införande. För information om ändring av anslutning, se sidan Ändra anslutning.

Läs mer om möjligheter för anslutning på respektive undersida.