Fullständig anslutning

Denna anslutningsform passar bäst för större organisationer och/eller organisationer som har en hög grad av automatisering i sin användarhantering och god teknisk kompetens i organisationen. Anslutningsformen är möjlig för regioner, kommuner och statliga myndigheter samt för HSA-ombud.

Fullständig anslutning innebär att information om er verksamhet automatiskt synkroniseras från en lokal katalog direkt till HSA. Som ett komplement erbjuds också manuell hantering av uppgifterna med hjälp av administrationsverktyget HSA Admin.

Att ha en fullständig anslutning till HSA innebär att organisationen kan få en mer automatiserad hantering när det gäller information om verksamhet och medarbetare i HSA. Men organisationen får också ett större ansvar för både informationskvalitet och informationssäkerhet. Läs mer om skillnaden mellan en fullständig anslutning och en anslutning via HSA Admin i det stödjande dokumentet Inför övergång till fullständig producentanslutning mot HSA.

Så här går en anslutning till

 1. Skicka in en beställning
  Använd formuläret nedan för att beställa tjänsten. Du kommer att guidas igenom processen steg för steg. Till formuläret

 2. Din organisation fyller i sin HPT-mall
  I HPT-mallen ska ni formulera er egen HSA-policytillämpning (HPT Producent) som beskriver hur ni tänker uppfylla HSA-policyn. När ni är klara skickar ni tillbaka denna till Inera.

 3. Nu kan din organisation testa synkroniseringen mot HSA
  När HPT:n är inskickad får ni rättigheter att testa er synkronisering mot HSA från er interna katalog i HSA testmiljö. Synkronisering måste ske enligt särskilda riktlinjer (LDAP-policy) som Inera kommer att skicka till er i ett dokument. Vilken teknisk lösning som ska användas för att synkronisera får ni själva välja. Innan detta kan ske måste brandväggsöppningar på Sjunet göras, dels på er sida och dels på HSA:s sida.

 4. HPT:n granskas och godkänns
  Inera granskar er HPT. Eventuellt kan en del kompletteringar behöva göras innan den kan godkännas. Det formella godkännandet görs av HSA Policygrupp.

 5. Din organisation läggs upp i HSA
  När HPT:n är godkänd läggs er organisation och er HSA-administratör upp i HSA-katalogen (om ni inte redan finns där via en tidigare anslutning via HSA Admin).

 6. Synkroniseringen granskas och godkänns
  När ni kontrollerat att synkroniseringen fungerar som den ska meddelar ni Inera. Vi verifierar att LDAP-policyn uppfylls. När LDAP-policyn är uppfylld och HPT:n godkänd, kan synkroniseringen ske till HSA i skarp miljö.

 7. Uppgifter kan nu automatiskt uppdateras i HSA
  När synkroniseringen är på plats är det bara att jobba på som vanligt i era interna system eller kataloger. Ni kan välja att uppdatera uppgifterna i HSA genom att till exempel synkronisera varje natt, eller kontinuerligt vid förändring. Observera att ansvar för (inklusive övervakning av) att synkroniseringen fungerar som den ska ligger hos den anslutna organisationen.