Anslutning av lokal eller regional tjänst

Anslutningsprocessen för lokala tjänster ser olika ut i olika organisationer. Anslutningen kan göras antingen mot lokal katalog eller mot nationella HSA. I det senare fallet är det lokal HSA-ansvarig som ansvarar för tjänstens användning mot HSA, beskriver användningen i sin anslutningsdokumentation (HPT Producent) samt säkerställer att användningen följer gällande HSA-policy och att användning och dokumentation förblir aktuell över tid. Vid anslutning av lokal eller regional tjänst ska alltså HSA-ansvarig för organisationen kontaktas som ett första steg.

Observera att endast organisationer med fullständig anslutning till HSA (ej HPT Producent för HSA Admin) kan ansluta lokala tjänster mot HSA. För att ansluta en lokal tjänst mot nationella HSA behöver vissa steg genomföras. En instruktion inklusive checklista finns på Projektplatsen HSA Förvaltning, tillgänglig för HSA-ansvarig i organisationer som beställt och anslutit till HSA via Inera.