Anslutningsavtal för producenter

Dessa dokument riktar sig till anslutande producerande organisationer, det vill säga organisationer som genom avtal med Inera ska reglera registreringen av sin organisation och sina anställa i Katalogtjänst HSA. Anslutningsavtalet samt HPT-mallar är bara för påsyn och går inte att fylla i.

Om du redan är HSA-ansvarig och vill ha tag i en ifyllningsbar mall hittar du dessa på Projektplatsen, i denna mapp. Endast personer som är behöriga på Projektplatsen kan komma åt dokumenten denna väg.

För en förteckning över vilka producerande organisationer som är direktanslutna till HSA, se Godkända HPT:er för producent.