Excelmall

Du räknar - mallen presenterar

Ineras Excelmall för nyttokalkyler är ett verktyg för att du ska kunna sätta upp beräkningar för nyttor och kostnader på ett konsekvent sätt, och direkt få ett resultat som är enkelt att visa för andra. Du kan enkelt klistra in diagrammen i bildspel och rapporter.

Genom att sätta upp beräkningarna på ett strukturerat sätt, får du dessutom en kalkyl som är lätt för andra att förstå och granska. Det gör den också lättare att ändra, och du kan lätt testa olika värden.

https://youtu.be/W51dL5ZLVEQ

Ta hjälp av fler filmer: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINK/pages/3026388038

Vad behöver du?

För att arbeta i mallen behöver du Microsoft Excel för Windows (den fungerar inte på Mac).

Du behöver också grundläggande kunskaper om Excel. Du behöver veta hur du navigerar i Excel, och du behöver kunna skriva enklare formler. Att skriva formler i Excel är väldigt likt hur du skulle skriva en beräkning normalt sett, som till exempel 2+2. Så om du inte kan skriva Excelformler, så kommer du snabbt lära dig! Microsoft ger dig en bra start:
Formler i Excel | Microsoft.

Innan du börjar räkna behöver du veta vilka nyttor och kostnader ni förväntar er, så det är bra att ha gjort en nyttoanalys. För nyttoanalysen kan du ta hjälp av Ineras Metodstöd.

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINK/pages/559778115

Ladda ner Ineras Excelmall för nyttokalkyler

Hämta mallen här för att få den senaste och bästa versionen.

Ineras Excelmall för nyttokalkyler, version 5.0.4, 2024-05-08

Versionshistorik

Klicka på pilen nedan för att läsa om hur versionerna av mallen utvecklats.

5.0.4, 2024-05-08

 • Felaktig länk till metodstödet på startfliken (den pekade på en lokal filmapp!). Rättat. Tack Johan, projektledare i Region Gotland för skarp upptäckt!

5.0.3, 2024-04-03

 • Ny footer på alla flikar med färre länkar - endast länkar till Ineras metodstöd samt till Inera.se (för att förenkla och undvika att länkar blir gamla).

 • Borttagen länk till film om resultatet på fliken Resultat (för att förenkla och undvika att länkar blir gamla).

 • Ny header på startfliken med “Start” istället för “Excelmall för nyttokalkyler” - en rubrik som var lite störande när filen slutat vara en mall och istället blir ett ifyllt exempel. Så lite renare första sida på detta sättet .

 • Rättat fel där endast kvalitets och miljö-nyttor & kostnader räknades in i antalet i rutan med “ej värderade” i överblicken på fliken Resultat. Istället räknas nu dessa direkt från fliken “Fler nyttor & kostnader” men villkoras utifrån vilket val användaren gjort i utsnittet för ej värderade (så att ändå man ska uppleva att filtren är konsekventa). Tack Kristina Ekman i VGR för att du uppmärksammade detta fel!

 

5.0.2, 2023-10-18

 • Rättat länk till filmen om resultatet på resultatfliken. Tack Sandvikens kommun som uppmärksammade oss på detta.

5.0.1, 2023-09-06

 • Rättat årstabellen i kostnad nr 3 som saknade koppling till fältet årlig kostnad.

5.0.0, 2023-09-06

 • Nytt utseende som följer Ineras UX-ramverk https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/USI

 • Hjälptexter i räkna-på-flikarna

 • Nytt utseende på resultatfliken - några saker borttagna och några har tillkommit, en del saker har fått nya platser

 • Nya diagram - osäkerhet per nytta och kostnad

 • Nya begrepp - fliken “ej värderade” byter namn till “fler nyttor och kostnader. Fliken “Nyttokalkyl” byter namn till “Resultat”

 • Förbättringar på resultatfliken - cirkeldiagram tappar inte formateringen vid uppdatering

 • Nytt fält för att ändra faktorn för den årliga nyttan och kostnaden i räkna på-flikarna

 • Tack Li Langemark på SKR för utförliga användartester och återkoppling

4.0.4, 2023-01-27

 • Tagit bort decimaler i texten i “överblick: nyttokalkyl”.

4.0.3, 2023-01-23

 • Rättat fel i diskontering för nytta 1 & 2 - lägst och högst.

4.0.2, 2023-01-13

 • Rättat fel i diskontering för nytta 2.

4.0.1, 2023-01-11

 • Mindre justeringar: stavfel, mallversion.

Nytt i version 4.0.0, 2022-12-23

 • Uppdaterad med Ineras nya grafiska profil

 • Ytterligare en nytto/kostnads-kategori, Miljö.

 • Fler fält för att kunna fylla i ej värderade nyttor och kostnader

 • Möjlighet att kategorisera ej värderade nyttor och kostnader

 • Ny beräkning på fliken nyttokalkyl, nettonytta per investerad krona. Ersätter nytta per investerad krona (= kalkylen får en korrekt ROI-beräkning)

 • Uppdaterad ‘överblick’ på fliken nyttokalkyl med osäkerhetskalkyl samt lista över antal nyttor och kostnader.

 • Nytt filter på fliken nyttokalkyl, värderad i pengar (ja/nej)

 • Rättat fel på nytta nr två där max och min bytt plats.

3.0.4, 2022-11-24

 • Rättat fel i utsnittstabellen för enskilda nyttor i fliken Nyttokalkyl (som inte kopplade till nyttorna - så att den inte gick att använda för filtrering).

 • Lagt till kommentarer för att tipsa om hur man kan tänka kring de årliga nyttorna och kostnaderna Tack Knivsta kommun för återkopplingen!

3.0.3, 2022-11-07

Endast mindre justeringar:

 • Rättat fel i ‘Räkna på nyttor’ för nytta 10, 11 och 12 - där fältet intressent inte var kopplat till intressenterna från startfliken. Tack Region Blekinge för att ni testade och anmälde felet!

3.0.2, 2022-10-13

Endast mindre justeringar:

 • Tagit bort autosummering i kostnadstabell 2

3.0.1, 2022-10-09

Endast mindre justeringar:

 • Fixat ‘bugg’ med utsnitt för nyttor i fliken Nyttokalkyl

 • Fixat fel i titel på första kostnaden på fliken Räkna på kostnader

 • Ökad kolumnbredd för att kunna läsa intressenters namn på ‘ej värderade’ nyttor och kostnader

 • Flyttat fliken Ej värderade till efter ‘Räkna på’-flikarna eftersom man oftast är mest sugen på att börja räkna när man öppnar mallen.

3.0.0, 2022-09-07

 • Utvecklad Datamodell i Power Pivot - datamodellen är utvecklad till en komplett datamodell, som läser in och transformerar data och separerar dimensioner och värden. Den skapar stabilitet och gör det enklare att presentera snygga resultat utan exempelvis tomma rader.

 • Ny design - färger för alla fält som man ska göra något i, vitt för fält som innehåller information.

 • Tabellerna med alla nyttor och kostnader döljs för användaren.

 • Ej värderade nyttor. Möjlighet att dokumentera även nyttor som inte värderats i pengar i excelfilen, för att göra det ännu enklare att snabbt kunna presentera hela bilden - det som värderats i pengar och det som inte värderats i pengar.

 • Omfördelningskostnader. Nya kostnadskategorier: finansiella kostnader och omfördelningskostnader. Detta för att förenkla jämfört med de fyra kostnadskategorier som fanns tidigare, och dels för att tillåta omfördelningskostnader - alltså för att kunna visa upp att visa förändringar förväntas kräva mer av organisationens befintliga resurser utan att det kommer synas i budget.

 • Fördela på fler intressenter snabbare. Tre nyttor och tre kostnader som kan fördelas ut på fler intressenter direkt, vid behov.

 • Uppdaterad resultatflik. Ny resultatflik “Nyttokalkyl” med större möjlighet att analysera resultatet med hjälp av utsnitt. Också med dynamiska texter som ger stöd i att tolka resultatet.

 • Stort tack till Martha Hultman Puke, projektledare i Region Östergötland och Markus Hedberg från Vingmed som ställt frågor om mallen och berättat om era erfarenheter och vad som skulle göra den bättre!

 • Vad vill du att vi ska förbättra i mallen? Mejla amanda.sundberg@inera.se.

2.0.5, 2021-08-25

 • Förbättrat diagram för att visa osäkerhet år för år.

2.0.4, 2021-08-23

 • Gjort det enklare att välja intressent i rullisterna. Stort tack till Niklas Lorentzson, verksamhetsutvecklare i Växjö kommun som visade ett smartare sätt att ordna detta på!

2.0.3, 2021-06-28

 • Rättat ett fel i diagrammet “Alla nyttor och kostnader - lägsta troliga och högsta värdena” där fel värde angavs för max-kostnaden.

2.0.2, 2021-05-29

 • Rättat fel i diagrammet “Nytta och kostnad år för år med osäkerhet” där min- och max- kostnaderna tidigare vistats på fel sätt.

2.0.1, 2021-05-23

 • Skapat datamodell i bakgrunden för att öka stabiliteten.

2.0.0, 2021-05-18

Vi har gjort en total genomgång av mallen för att möta så många som möjligt av de önskemål vi fått. Bland de största förändringarna finns:

 • Flik för att räkna även på kostnaderna

 • Flik med exempelberäkning

 • Uppdaterad design

 • Nya diagram i presentationen av resultatet

Extra stort tack till projektledarna i Region Östergötland som gjort utförliga tester inför den här versionen och dokumenterat och återkopplat till Inera !

1.0.0, 2021

Denna version innehöll mindre förbättringar jämfört med version 0.

Version 0, 2019-08-13

Denna version publicerades inte utan gjordes för internt bruk på Inera. Det var ett första försök att göra en nyttokalkyl genom anpassning av Ekonomistyrningsverket (ESVs) business case mall, i ett av Ineras program.