Användarforum nyttokalkyler

Användarforumet syftar till gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte kring nyttokalkyler för regioner och kommuner. Du som arbetar på myndigheter, kommunala bolag och SKR är också välkommen.

Vi försöker anpassa innehållet på forumen efter era önskemål. Vi blandar presentationer och föreläsningar med diskussioner både i stor grupp och ibland i smågrupper. Forumet bidrar även till att utveckla och förbättra metoden och stödet för nyttokalkyler. 

Anmäl dig till användarforum på Ineras webbplats.

 

 

Tema effektkedjor

2023-10-03 Idag fördjupade vi oss i effektkedjan, som är ett steg i metoden för nyttokalkyler. Hur gör man, hur kan man använda den i organisationen och vilka IT-stöd finns?

Vi tittade även på resultaten från vårens enkät om hur ni använder nyttokalkyler och på lite tips och nyheter.

Film effektkedjor (32 min)

https://www.youtube.com/watch?v=DthY1dY3fXM

Bildspel

Klicka på filen och sedan på “pilen med molnet” uppe i högra hörnet för att ladda ner bildspelet.

 

 

 


Tema omfördelningsnytta

2023-05-29 Idag tittade vi på begreppet omfördelningsnytta: vad innebär det? Hur kommunicerar vi om omfördelningsnyttor med personer som är vana vid att prata om vinster i pengar? Hur räknar vi? Hur följer vi upp?

 

 

Bildspel

Klicka på filen och sedan på “pilen med molnet” uppe i högra hörnet för att ladda ner bildspelet.

Utbildning för chefer

På forumet tipsade vi om den kortare utbildningen för chefer: Nyttokalkylen för chefer


 

Förenklad nyttoanalys i Region Västmanland

2023-03-30. Ulla Foglerö och Elisabeth Kjellin från Projektkontoret i Region Västmanland berättade och visade upp den metod för förenklad nyttoanalys som de använt sedan 2017.

Förenklad nyttoanalys i Region Västmanland (21 min 24 sek)

 

Bildspel

Klicka på molnet med pilen uppe i högra hörnet för att ladda hem.

Region Västmanlands mall

Mallen för förenklad nyttoanalys som Region Västmanland använder (klicka på molnet med pilen uppe i högra hörnet för att ladda hem)

Digital utbildning i nyttorealisering

Ulla och Elisabeth tipsade också om SKRs kortare digitala utbildningar i bland annat nyttorealisering:

Digital kompetensutveckling (skr.se)


Träffar i mindre grupper

2023-01-30. På det här forumet träffades vi i mindre grupper berättade

  • hur organisationen använder eller vill använda nyttokalkyler

  • vilka teman vi vill se på kommande användarforum

  • hur vi kan använda användarforum på bästa sätt

Bildspel

Klicka på molnet med pilen uppe i högre hörnet för att ladda hem.

Önskemål om teman

Hur kan vi använda användarforumet på bästa sätt? Sammanfattning av gruppernas återkoppling:

 

 


Region Jönköping och digitala kallelser

2022-12-05

 

Bildspel

Klicka på molnet med pilen uppe i högra hörnet för att ladda hem.

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINK/pages/3023438076


Inera visar Excelmallen

2022-10-10. Inera har en excelmall för att stödja tydliga och transparenta beräkningar av nyttor och kostnader. På dagens forum gick vi igenom mallen och Amanda Sundberg visade hur hon skulle gjort för att räkna ut några enkla nyttor och kostnader för en påhittad organisation som vill börja skicka digitala brev.

Forumet spelades inte in denna gång.

Bildpsel

Klicka på molnet med pilen uppe i högra hörnet för att ladda hem.

Mer material om Ineras Excelmall

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINK/pages/3026388038

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINK/pages/2356053310


Region Östergötland och läkemedelsautomater

2022-09-12. Martha Hultman Puke från Region Östergötland och Markus Hedberg från Vingmed berättade om sina erfarenheter från att göra en nyttokalkyl för Region Östergötlands satsning på läkemedelsautomater:

 

 

Bildspel

Klicka på molnet med pilen uppe i högra hörnet för att ladda hem.

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINK/pages/3024748657

 

Ineras första användarforum i nyttokalkyler 2022-09-12

Amanda Sundberg från Inera hälsade välkommen till det första användarforumet om nyttokalkyler någonsin:

 

Önskemål om teman

Vi inventerade vilka teman vi ska ta upp på kommande användarforum.

Post-it-lappar med önskemål om ämnen att ta upp på användarforum
Gruppering av önskemålen

 

Ineras logotyp