Nyheter i Pascal 2.5

Här beskrivs de nyheter som kom i Pascal release 2.5 som driftsattes 22 november 2020.

 

Graviditets- och amningsvarningar från Janusmed

Information i beslutsstöden för graviditet och amning i Pascal hämtas från kunskapsdatabaserna Janusmed fosterpåverkan respektive Janusmed amning. De tillhandahålls av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm via Sil – Svenska informationstjänster för läkemedel. Tidigare hämtades informationen om graviditet och amning i Pascal från FASS.

Graviditetsvarning

Generell klassificering i Janusmed fosterpåverkan:

  1. Läkemedlet kan användas under graviditet utan ökad risk för fostret.

  1. Det finns viktig information att ta del av om det här läkemedlet under graviditet. Erfarenheterna av läkemedlet kan vara begränsade vilket gör att försiktighet bör iakttas. Läkemedlet kan också misstänkas eller - i sällsynta fall fastställt - öka risken måttligt för teratogena eller andra negativa effekter på fostret.

  1. Läkemedlet kan eller misstänks kunna medföra betydande risker för fostret vid användning under graviditet. Patienten bör upplysas om riskerna för det väntade fostret, och exponering bör resultera i en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bland beslutsstöden ovanför läkemedelslistan visas symbolen för graviditet med aktuell klassificering. Den generella klassificerings-texten visas om du för muspekaren över symbolen.
I varningsöversikten för patienten och fliken Graviditet listas patientens läkemedel med sammanfattning kring vad som gäller vid graviditet för respektive läkemedel. Tryck på Läs mer för att visa den fullständiga texten från Janusmed fosterpåverkan. Om ett läkemedel inte är bedömt i Janusmed fosterpåverkan visas symbolen för graviditet gul med ett frågetecken. I varningsöversikten för patienten framgår det högst upp om ett eller flera av patientens läkemedel inte är bedömda i Janusmed fosterpåverkan.


Amningsvarning

Generell klassificering i Janusmed amning:

  1. Förenligt med amning.

  1. Särskilda överväganden och/eller med förbehåll.

  1. Amning avrådes.

För amning finns dessutom en dokumentationsgrad (0,1,2) som ligger till grund för klassificeringen.
Bland beslutsstöden ovanför läkemedelslistan visas symbolen för amning med aktuell klassificering. Den generella klassificerings-texten visas om du för muspekaren över symbolen.
I varningsöversikten för patienten och fliken Amning visas en sammanfattning av rekommendationen vid amning för respektive läkemedel. Tryck på Läs mer för att visa den fullständiga texten från Janusmed amning.
Om ett läkemedel saknas i Janusmed amning visas symbolen för amning gul med ett frågetecken. I varningsöversikten för patienten framgår det högst upp om ett eller flera av patientens läkemedel inte är bedömda i Janusmed amning.

Visning av bevakade patienter där vårdrelation saknas

Om det inte finns en vårdrelation mellan den arbetsplats du är inloggad i Pascal med och en eller flera patienter som du bevakar visas det en gul informationsruta högst upp i bevakningsflikarna Bevakade recept och Bevakade händelser. Genom att trycka på Visa mer får du mer utförlig information.
Om patienten bevakas via enskild bevakning visas namn och personnummer. Tryck på personnumret om du vill skapa en vårdrelation mellan arbetsplatsen du är inloggad med och patienten.
Om patienten bevakas via leveransadress visas antal patienter per leveransadress.

Visning av antal uttag på receptet

På den expanderade receptraden i läkemedelslistan i fliken Expedition för helförpackningar och handelsvaror visas antal förskrivna uttag, antal förpackningar per uttag och antal kvarvarande uttag på receptet. I fliken Allmänt visas antal förskrivna uttag och antal förpackningar per uttag för receptet. Om det skett expeditioner på tidigare recept i receptkedjan visas en informationssymbol intill antal kvarvarande uttag. Genom att föra muspekaren över symbolen visas en förklarande text.

Namnbyte från Leverans till Expedition

På den expanderade receptraden i läkemedelslistan visas information om expeditioner på receptet i fliken Expedition. Fliken heter Expedition för alla typer av recept, istället för Leverans som den tidigare hette för dosdispenserade recept.
Det förtydligas om expeditionen har gjorts i dospåse och/eller som helförpackning.

Möjlighet att ange två telefonnummer till kontaktperson

Det är möjligt att ange ett extra telefonnummer till en kontaktperson om så önskas. Det går att göra när en person förbereds, ska registreras som dospatient eller om kontaktuppgifterna ändras. Det är inte en obligatorisk uppgift. Du kan se och ändra inlagda uppgifter under Patientinformation - Kontaktinformation.

Expeditionsintervall visas vid förnyelse

Om det har angetts ett expeditionsintervall på receptet, visas det vid valet Förnya.Uppdatera-knapp

Det finns en knapp för att uppdatera läkemedelslistan, receptlistan över handelsvaror, beställningar och meddelanden.