Användarforum 2022

 

Användarforums syfte är att koordinera och samla in behov samt kanal för informations- och erfarenhetsutbyte.

Mötena sker via Teams och spelas in. De kommer sedan tillgängliggöras på Förvaltningens informationssida.

 

Datum

Inspelning

Presentation

Innehåll

Jan 28, 2022

Användarforum 22-01-28

Presentation

Frågeformulär om Användarforum

Information från förvaltningen​

 • Läkemedelsverket​

 • Incidenter​

 • Roadmap 2022 ​

 • Behov av att fråga användare och regionerna ​

 • Prestandatester​

 • Återkoppling: Rubriknivåer ​

 • Privata innehållsleverantörer

Anmälda frågor​

 • Upprätta nationellt testprotokoll (Jönköping)

 • Rekommendation om max 200 moment per vårdenhet (Jönköping)

Frågor om användarforum​

 • Kommande användarforum

 • Sammanfattning

Feb 25, 2022

Användarforum 22-02-25

Presentation

 

Information från förvaltningen.

Diskussion kring konsekvensanalys från ett antal regioner.

Mar 25, 2022

 Användarforum 22-03-25

Presentation

VGR om skärmläsare i Stöd och behandling.

Information från förvaltningen

 • IE11

 • Kravunderlag testmiljö

 • Öppna moment

Apr 1, 2022

Testmiljö underlag och diskussion 22-04-01

Presentation

Support för invånare

 • Beta-miljö

 • Definition av testmiljö

 • Kort summering av krav och behov av testmiljö

 • Diskussion testmiljö

 • Summering av diskussion om testmiljö

Apr 22, 2022

 Användarforum 22-04-22

Presentation

Information från förvaltningen

Region Östergötland: Supportrutiner

Kommande användarforum

Sammanfattning

May 20, 2022

 Användarforum 2022-05-20

 

Presentation

NKI invånare under 31 år

 • NKI 2022

 • Ny medarbetare i förvaltningen

 • Release 31 maj

 • Info om IE11

 • Användartester flaggor

Sep 16, 2022

 Användarforum 2022-09-16

Presentation

Förvaltningen informerar

 • Teknikinformation

 • Aktuella ämnen

 • Support

På gång i regionerna

Nationell struktur för samverkan. Hur vill vi arbeta framåt?

Tillgänglighetsramverk - status och hur vi arbetar framåt

Patientens kunskapsstöd - nationell satsning Inera och SoB involverade

Anmälda frågor

Sammanfattning av dagens användarforum

Kommande användarforum

Oct 14, 2022

 

 

Förvaltningen informerar

 • Teknikinformation

 • Aktuella ämnen

 • Support

På gång i regionerna

Sprintdemo vs Beta-version

Gemensam utveckling av utbildningsmaterial

Tjänstens utveckling och förvaltning

Anmälda frågor

Sammanfattning av dagens användarforum

Kommande användarforum

Nov 11, 2022

 

 

Förvaltningen informerar

 • Teknikinformation

 • Aktuella ämnen

 • Support

På gång i regionerna.

Status för nationell utgivningsfunktion.

Aktuella juridikfrågor för Stöd och behandling

Medicinskt ansvar och kvalitetssäkring

Anmälda frågor

Sammanfattning av dagens användarforum

Kommande användarforum

Dec 16, 2022

 

 

Förvaltningen informerar

 • Teknikinformation

 • Aktuella ämnen

 • Support

På gång i regionerna

Privata innehållsleverantörer

Vad är lämpligt att ha i Stöd och behandling?

Joakim Ekberg (Östergötland) om statistik - Hur kan vi använda statistiken för att öka och effektivisera nyttjandet av tjänsten?

Anmälda frågor

Sammanfattning av dagens användarforum

Kommande användarforum

 

Önskar du få inbjudan till användarforum och/eller SOBCAST? Du kan anmäla ditt intresse här