Användarforum 2024

Datum

Inspelning

Presentation

Innehåll

Övrigt

Datum

Inspelning

Presentation

Innehåll

Övrigt

2024-02-23

Länk till inspelningen https://vimeo.com/917425967?share=copy

 

 

Länk till demofilm för nya personalvyerna https://vimeo.com/917427755?share=copy

 

Preliminär agenda

Nationella förvaltningen informerar

 • Teknikinformation

  • Release/driftinfo

 • Aktuella ämnen

  • NKI

  • Förbättringsförslag

  • Uppgradering personalvyer

  • Nyttoanalys

  • NMI

  • Nationell utgivning

  • Utbildning designer

 • Support

Anmälda frågor tidigare: förbättringsförslag, nyttoanalys, nationell utgivning

På gång i regionerna inklusive menti.

image-20240226-111658.png

Mentimeter-mätning från deltagare

2024-03-22

https://vimeo.com/943156334?share=copy

 

Kortare möte rörande genomgången av nya personalvyer

Kommunikationsinsats inför releasen av nya personalvyer

Informationssida och anmälning till webbinarielänkar

Visning av Demomaterial

2024-04-19

https://vimeo.com/943145360?share=copy

 

Preliminär agenda

Nationella förvaltningen informerar

 • Teknikinformation

 • Aktuella ämnen

 • Support

Anmälda frågor

På gång i regionerna

 

2024-05-24

https://vimeo.com/950779760?share=copy

 

 • Information från releasen

 • Information om fokusområden för utveckling framöver

 • Information om supporthantering närmsta tiden från release

 • NKI-undersökning mot invånare och behandlare - Andreas Leifsson, Ineras omvärldsbevakare, presenterar

 • Mentimeter-mätning angående nya personalvyerna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälda frågor/ämnen (region som ställt frågan)

Anmälda frågor/ämnen (region som ställt frågan)