Nya personalvyerna för 1177 stöd och behandling 2024

Innehåll på sidan:

Banner sob.JPG

 

Tisdagen 21 maj uppdateras de nya personalvyerna

 

Support i frågor runt de nya personalvyerna

 

Är du behandlare eller administratör i verksamhet?

Kontakta din regionala samordnare för tjänsten, du hittar kontaktuppgift här till just din regionala kontaktperson: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OSOB/pages/2659385821

Är du regional samordnare för tjänsten?

Hör av dig till Inera via sidan för felanmälan och kundportalen : https://www.inera.se/kontakta-oss/anmal-fel/

 

Inspelning av demonstrationen

(Från demonstrationstillfällena som erbjudits behandlare)

 

Länk till inspelning

Länk till inspelning

https://vimeo.com/943687996/b4c1e07e9c?share=copy


Allmänt:

Som behandlare i moment/program:

För invånare/patienter:

Sidindelning och flaggor:

Meddelanden:

Exportfliken:

Designverktyget: