Information från nationella förvaltningen 2023

 

 

 

Här listas information från den nationella förvaltningen. Sidan uppdateras utefter förvaltningens behov att kommunicera ut information.

Samtliga punkter datumstämplas med det datum då punkten skapades eller eventuellt redigerades. 

Se även information från 1177 Vårdguidens e-tjänster

 

 

 


Information från förvaltningen

Driftstörningar och buggar


Uppdatering 2023-09-13: Problem i Stöd och behandling LÖST

Fel som orsakar de två kvarstående problemen

  • Vid uppstart av nytt moment finns inga aktiverade steg

  • Felmeddelande vid försök att starta nytt moment

har lokaliserats och rättning planeras till i morgon 14/9 kl 10.


2023-09-05 Problem i Stöd och behandling LÖST

Vi har för närvarande följande problem i Stöd och behandling:

  • Problem att spela upp video LÖST

  • Vid uppstart av nytt moment finns inga aktiverade steg

  • Felmeddelande vid försök att starta nytt moment

Samtliga dessa problem är intermittenta.  Felsökning pågår. 

 

2023-05-08 Servicefönster i Stöd och behandling samt designverktyget måndag 2023-05-22 kl 17:00--23:59 Klart

Servicefönster i Stöd och behandling måndag 22 maj kl 17:00 - 23:59 pga byte till ny driftleverantör. Under servicefönstret kommer tjänsten inte att vara tillgänglig för användare.

 

2023-03-23 Problem för invånare att logga in i 1177 e-tjänster löst

Just nu är det problem för invånare att logga in till 1177 e-tjänster. Felsökning pågår. Problemet löst 2023-03-23 klockan 13:10

2023-03-23 Problem med uteblivna/sent inkomna flaggor löst

Det har kommit till vår kännedom att vissa flaggor inte dykt upp och/eller kommit på fel datum för invånare och behandlare. Det gäller flaggorna påminnelse på modul, moment snart slut och påminnelse på datum. Felsökning har genomförts och rättning planeras så fort som möjligt.

2023-03-23 Problem med skyddade personuppgifter för behandlarelöst

Vi har uppmärksammat att ett fel uppstått när det gäller hur personuppgifter för vårdpersonal med skyddade personuppgifter hanteras i Stöd och behandling. Namn ska i alla lägen ersättas med ”skyddad identitet”. Felet innebär att vårdpersonalens namn visas i följande lägen: meddelande, kontakter, planering och tidslinjen. Rättning planeras så fort som möjligt.

 

2023-03-01 Problem för invånare att logga in i Stöd och behandling samt problem för behandlare att starta nya moment på invånare löst

Invånare kan under dagen ha upplevt problem att logga in i Stöd och behandling. Behandlare kan även ha upplevt problem att starta nya moment på invånare. Problemet beror på ett fel hos en av våra stödtjänster.