Information från nationella förvaltningen 2022

 

 

 

Här listas information från den nationella förvaltningen. Sidan uppdateras utefter förvaltningens behov att kommunicera ut information.

Samtliga punkter datumstämplas med det datum då punkten skapades eller eventuellt redigerades. 

Se även information från 1177 Vårdguidens e-tjänster

 

 

 


Information från förvaltningen

Servicefönster i Stöd och behandling TISDAG 31 maj kl 17:00--21:30

uppdaterad 2022-05-16 16:17

Tisdag 31 maj kl 17:00--21:30 produktionssätts release SOB2022:1 som innehåller en ny version av formulärmotorn (innehåller prestandahöjdande funktioner) samt en ny version av Angular för invånardelen i Stöd och behandling. Servicefönstret kan komma att avslutas tidigare än kl 21:30.

 

Misslyckad aktivering och/eller kopiering

uppdaterad 2022-03-10 11:55

Vi har fått in supportärenden om att aktivering och/eller kopiering av moment misslyckas. I vissa fall kan detta bero på att frontend (gränssnittet) får en så kallad time-out, det vill säga att arbetet tar för lång tid, dock fortsätter arbetet i backend (i bakgrunden) och färdigställs inom några minuter. Aktiveringen och kopieringen alltså igenom trots att det för användaren ser ut som att det har misslyckats. Detta kan framförallt inträffa när användaren initierar ett tidskrävande arbete, exempelvis mediatunga moment.

Vi kommer behöva göra en utredning för att se hur omfattande en lösning på problemet kan vara.

Driftstörningar och buggar

2022-09-01 Inloggningsproblem i Stöd och behandling samt Designverktyget LÖST

Vi har fått in rapporter om att en del invånare och testinvånare upplever problem när de loggar in i Stöd och behandling respektive Designverktyget, de möts av en vit sida. En workaround som fungerar för somliga är att uppdatera sidan. Felsökning pågår.

2022-08-19 Felaktiga aviseringar inkorgen i 1177 för nya meddelanden LÖST

Ärende om problemet från region Uppsala i slutet på juni. Felsökning har resulterat i att bugg som orsakar felet (som förekommer i vissa fall/moment) har identifierats och rättning kommer att göras i en release framöver, datum ej fastställt i dagsläget.

Ärendet Uppsala: “Falsk avisering om meddelande i Stöd och behandling” och  “invånare får avisering om nya meddelanden men när de går in så finns inga”.

2022-08-19 Felaktiga aviseringar inkorgen i 1177 för nya meddelanden LÖST

Ärende om problemet från region Uppsala i slutet på juni. Felsökning har resulterat i att bugg som orsakar felet (som förekommer i vissa fall/moment) har identifierats och rättning kommer att göras i en release framöver, datum ej fastställt i dagsläget.

Ärendet Uppsala: “Falsk avisering om meddelande i Stöd och behandling” och  “invånare får avisering om nya meddelanden men när de går in så finns inga”.

 

2022-07-07 Problem med enstaka tecken i formulär och aktivitetsplaner LÖST

Vi uppmärksammades via ett supportärende i går den 6/7 om att det finns ett fel som gör att enstaka tecken inte sparas korrekt i textfält i formulär och aktivitetsplan. Det gäller tecknen stort U, frågetecken ? och parenteser ( ).

Felet kommer att rättas under eftermiddagen i dag.

Felet uppstod den 9/6 i samband med att en buggrättning gjordes, den rättningen gjordes för att förhindra ogiltiga tecken i textsvar, och här har det alltså visat sig att åtgärden tyvärr även tagit med 4 giltiga tecken.

De svar som eventuellt drabbats av detta fel under tiden 9/6 till 6/7 kommer tyvärr inte att kunna återställas, dvs tecken som tappats kommer inte att kunna tas tillbaka.

 

2022-06-20 Problem med följdfrågor löst

Vi vill informera er om att det finns ett problem med vissa följdfrågor i vissa program. Problemet kan yttra sig t ex när en ny major ska skapas eller när moment ska aktiveras på en enhet. Vi prioriterar nu felsökning, kartläggning och konsekvenser av problemet.

Uppdatering 2022-06-23:

Vår fortsatta utredning har visat att det idag är 700 pågående moment som kan vara drabbade av problemet. Observera för att problemet ska uppstå måste momentet vara aktiverat på enheten innan den 31 maj 2022, dessutom avgör invånarens svar om följdfrågan borde ha triggats eller inte.  

Berörda regioner har kontaktats separat med specifik information om deras moment.  

 

2022-06-01 Bugg i Stöd och behandling LÖST

Vi har en nyupptäckt bugg i Stöd och behandling som innebär att vårdgivaradmin inte kan öppna vissa vårdenheter. Buggen kommer att rättas i en hotfix under förmiddagen i morgon 2022-06-02.

 

2022-04-05 Driftstörning PU

Under kvällen från cirka kl 17 inträffade en incident i PU-tjänsten, som påverkade Stöd och behandling (och flera andra tjänster). Incidenten löstes senare under kvällen.