Arbetssätt

I denna sektion får du bland annat information om hur vi arbetar med UX inom Inera, hur de olika webbplatserna förhåller sig till varandra och vilka riktlinjer och lagar som måste följas.


Innehåll:

Här försöker vi hjälpa dig med tips så att du kan komma igång snabbare med UX-arbete på Inera.

Lagar och regler som påverkar arbete med digitala tjänster, både generellt och inom vården.

Så jobbar vi med tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar. Information om WCAG, lagen, riktlinjer, tankar om testmetodik och tips.

Mängder av tips och exempel på hur vi utför användningstester, såväl på plats som på distans.

Här hittar du stöd för att ta beslut kring strategiskt viktiga frågor, ofta vid val av plattform eller teknik, eller hur information ska presenteras.

Hur olika typer av sidor kan byggas upp med byggklossar (delar i detta område flyttas eventuellt in under Komponentbibliotek).

När en designer ska lämna ett projekt måste arbetet sparas så andra kan fortsätta eller ta del av det.