Ny kortprodukt för SITHS 2022

Revisionshistorik

Version

Datum

Författare

Kommentar

Version

Datum

Författare

Kommentar

0.1

May 25, 2021

SITHS Förvaltning

Etablering av dokument

1.0

Jun 11, 2021

SITHS Förvaltning

Godkännande av dokument iom utskick av nyhetsbrev. Förtydligande av vad 2 samtidiga HSA-id certifikat innebär.

1.1

Jun 18, 2021

SITHS Förvaltning

Tog bort Net iD version då detta ännu inte är klarlagt.

1.2

Sep 14, 2021

SITHS Förvaltning

Förtydligande för informationen om att att version av Net iD inte har fastställts. Samt hänvisning till fullständig teknisk generationsinformation för SITHS-kort

1.3

Nov 10, 2021

SITHS Förvaltning

Lade till information om specifik lägsta-version av Net iD som kommer att krävas. Justerade på att “Kortgeneration” är begreppet för gamla kort. Då “Kortprodukt” är ett begrepp som redan används för olika visuella och elektroniska egenskaper

Innehållsförteckning

Bakgrund

Nuvarande generation av SITHS-kort har nått slutet av sin livscykel och måste ersättas av en ny generation av kort.

Tidplan

Samtliga kortprodukter som går att beställa idag kommer gå att beställa som antingen den gamla eller den nya kortgenerationen under en övergångsperiod.

Det har säkerställts att det finns ett lager av den gamla kortgenerationen. När lagret börjar ta slut kommer ID-administratörernas behörigheter justeras så att endast de nya produkterna kommer vara beställningsbara.

Reservkortsprodukten kommer att levereras som den gamla kortgenerationen tills dess att lagret är helt slut.

Detaljerad tidplan

Vad

När (preliminära tider)

Vad

När (preliminära tider)

Ny kortprodukt beställningsbar i SITHS Preprod

Q1-2022

Ny reservkortsprodukt beställningsbar via Inera

Q1-2022

Ny kortprodukt beställningsbar i SITHS Produktionsmiljö

Detta är endast för att kunna testa de nya kortprodukter i produktionsmiljö. Vi vill att kunder i största mån fortsätter beställa 5XX korten för att göra slut på lagret av gamla kortprodukter

Maj-2022

Borttag av behörighet att beställa gamla kortprodukter i Produktion

November-2022

Möjlighet att beställa nya Reservkortsprodukten i Produktion

Januari-2023

Viktig information om ändringen

Version av Net iD

Den nya kortgenerationen kommer att kräva en ny version av Net iD Enterprise. Den version av Net iD Enterprise som har testats och godkänts för användning med är version 6.8.4.27.

Denna kommer att tillgängliggöras för nedladdning under innan nyår 2021 på den vanliga sidan för Nedladdning av Net iD under Ineras licens, se Programvaror och tillbehör för SITHS

Förändring i antal tilläggscertifikat på kortprodukter av nya generationen

 • På den nya kortgenerationen kommer det endast fungera att ha 2st HSA-id certifikat samtidigt på kortet, se exempel i nedan tabell “Exempel för ett kort utfärdat av Region Stockholm.”

 • Mina sidor uppdateras för att underlätta för Användaren att hantera vilka certifikat som finns på de nya korten

Exempel för ett kort utfärdat av Region Stockholm

Det går alltså endast att ha ett certifikat nedladdat på kortet samtidigt enligt nedan logik:

 • 1st certifikat från kortutfärdande organisationen enligt den blå raden nedan

  • Antingen Stockholm #1 eller Stockholm #2 kan finnas på kortet

 • 1st tilläggscertifikat från en annan organisation enligt den gröna raden nedan

  • Endast ett av certifikaten från VGR, Östergötland, Capio eller Norrköpings kommun kan finnas på kortet

Typ av certifikat

Tillgängliga certifikat i SITHS Mina sidor som kan laddas ner till kortet

Certifikat på kortet

Typ av certifikat

Tillgängliga certifikat i SITHS Mina sidor som kan laddas ner till kortet

Certifikat på kortet

Certifikat från den kortutfärdande organisationen

Stockholm #1

(Det HSA-id certifikat som utfärdades till kortet då det tillverkades)

Stockholm #2

(Nytt tilläggscertifikat från den kortutfärdande organisationen då exempelvis e-post saknades på personposten då kortet beställdes)

Tilläggscertifikat från andra organisationer

VGR

Östergötland

Capio

Norrköpings kommun

Hur påverkas ID-administratörerna

 • Befintliga kortprodukter på organisationen ersätts med sin nya motsvarighet inom den nya generationen av kort

 • ID-administratörer blir automatiskt behöriga att beställa de nya kortprodukterna

Information om kortprodukter av den nya generationen

 • Ordinarie kort och reservkort kommer fortsatt vara giltiga i 5 år

 • Beställningar av reservkort (Kortprodukt 573) kommer att användas för att förbruka befintligt baklager av den gamla kortgenerationen. Behöver ni beställa reservkort av den nya typen beställs detta via Inera (NMT)

 • Nya produktnummer - 6## ersätter nuvarande nummerserie 5##

  • På det sättet kan man på en Kortprodukts Produktnummer se om kortet är av den gamla (5##) eller nya generationen (6##)

  • Det kommer att tas fram nya versioner av bilaga 1.1.1 (länk kommer) och Bilaga 1.2 (länk kommer)

  • Det kommer gå att se skillnad på gamla och nya kortgenerationen i SITHS Admin och Statistik och Loggar med hjälp av Produktnummer

  • Kortytan får tryckt information om produktnummer för att man ska kunna se skillnad på gamla och nya kortgenerationen. I övrigt kommer kortens layout att vara oförändrat.

   • SIS-kort (559 → 659)

   • Stående kort med foto (509 → 609)

     

  • Fullständig teknisk generationsinformation om SITHS-kort inklusive kopplingen mellan generation av kort och dess produktnummer återfinns här: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/IAM/pages/575603807