Logga in på Mina sidor

Revisionshistorik

Visa revisionshistorik

Version

Datum

Författare

Kommentar

Version

Datum

Författare

Kommentar

1.0

2021-02.22

Team SITHS

Etablering av sidan

 

 

 

 

Inledning

På Mina sidor kan du som användare hämta och hantera dina SITHS e-legitimationer.

Logga in

https://minasidor.siths.se/

Du får två val på inloggningssidan

 • Hämta/Hantera certifikat på kort

  • Välj denna om det är en e-legitimation (certifikat) på kort som du ska hämta eller hantera

 • Hämta/Hantera Mobilt SITHS

  • Välj denna om det är ett Mobilt SITHS du ska hämta eller hantera

För mer information om Mobilt SITHS, se Utgivning och användning av SITHS eID

 

 

Inloggad på Mina sidor

Mina sidor erbjuder olika typer av funktionalitet beroende på vilket certifikat du loggar in med, se nedan vilka val som är möjliga beroende på vad du har loggat in med.

 • När du loggar in med ett ordinarie SITHS-kort tillitsnivå 3

  • Uppgradera ditt kort

  • Hämta nya certifikat (En ID-administratör måste ha gjort en beställning för att knappen ska bli valbar)

  • Hämta befintliga certifikat

  • Lista certifikat

  • Spärra certifikat

  • Radera certifikat

  • Testa din e-legitimation

  • Hämta/Hantera Mobilt SITHS


 • När du loggar in med reservkort tillitsnivå 3

  • Hämta befintliga certifikat

  • Lista certifikat

  • Spärra certifikat

  • Radera certifikat

  • Testa din e-legitimation

  • Hämta/Hantera Mobilt SITHS


 • När du loggar in med ett reservkort tillitsnivå 2

  • Radera certifikat

  • Testa din e-legitimation

  • Hämta nya certifikat som (En ID-administratör måste ha gjort en beställning för att knappen ska bli valbar)

Inloggningen görs med det transportcertifikat som finns på reservkortet och inte med din personliga e-legitimation.

 


Flödesschema

Mina sidor erbjuder olika typer av funktionalitet beroende på vilket certifikat som valdes när användaren loggade in. Logiken för inloggning och val av certifikat hanteras med hjälp av Net iD Plugin. Nedan flödesschema visar vilken funktionalitet som finns tillgänglig beroende på hur användaren loggades in