2 Invånarens inkorg/avisering (Patientportal)

Invånarens inkorg/avisering

Inkorgsfunktionen i 1177 Vårdguidens e-tjänster gör det möjligt för externa system som exempelvis journalsystem och andra verksamhetssystem att skicka meddelanden till invånare med konto i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Inkorgsfunktionen är baserad på tjänstekontrakten IsActiveUser och AddMessageToPatientPortalInbox i tjänstedomänen Patientportal. Tjänstekontrakten gör det möjligt att dels kontrollera om en invånare är användare av portal och dels att skicka själva meddelandet.

Användning av kontrakten stäms först av med förvaltningen för Inkorgen gällande regler och Riktlinjer för användning av tjänsterna. Anslutning till inkorg/avisering kan vara valfri, beroende på hur vårdsystemet har implementerat anslutning och funktion.

Skicka meddelande till invånare (AddMessageToPatientPortalInboxInteraction)

Tjänsten, via tjänstekontraktet AddMessageToPatientPortalInboxInteraction, används för att ett system ska kunna lägga till ett meddelande i invånarens inkorg.

Se mer information här: Instruktion för att skapa inkorgsmeddelande i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kontrollera aktiv användare (IsActiveUser)

Tjänsten, via tjänstekontraktet IsActiveUser, tar ett personnummer och returnerar status för individen och om denne har aktiverat någon form av notifiering via SMS eller epost. Notera att det som returneras är endast status för vad som är aktiverat inte några faktiska uppgifter om adresser eller telefonnummer.

 

Flödesbeskrivning

  1. Invånaren loggar in i 1177 Vårdguidens e-tjänster och öppnar sin inkorg
  2. Formulären nås via ett inkorgsmeddelande. I inkorgsmeddelandet finns en länk till formulärinstansen, som är lagrad i Formulärmotorn
    1. Formulären nås ÄVEN via sidan https://formular.1177.se
  3. Invånaren klickar på länken i inkorgsmeddelandet och fyller i formuläret
  4. Invånaren skickar in formuläret till vårdpersonalen
  5. I Inkorgen finns inkorgsmeddelandet kvar. Invånaren kan öppna meddelandet och via länken nå det ifyllda formuläret
    1. Formulären nås ÄVEN via sidan https://formular.1177.se