1 Översiktsbild

Tjänsten Formulärhantering består av fyra komponenter;

  • Formulärmotor
  • Invånargränssnitt för att besvara
  • Fristående personalgränssnitt för att administrera mallar
  • Fristående personalgränssnitt för att hantera utskickade och besvarade formulär

Se även Presentationsmaterial.

Här är en översiktsbild över hur ett anslutet IT-system (t ex Vårdsystem, Kvalitetsregister eller Fristående personalgränssnitt) integrerar med Formulärmotorn och 1177 Vårdguidens e-tjänster.