2017-04-07 Release 4.1, sprintdemo 1

Minnesanteckningar

Hej alla!
Ännu en gång har jag förmånen att tacka för ert fantastiska engagemang! I fredags hade vi ”Sprintdemo" för release 4.1 som produktionssattes i tisdags med gott resultat. Eftersom releasen endast innehåller bakomliggande funktionalitet använde vi tiden till att ha en dialog kring skisser för funktionalitet som kommer i maj-releasen. Det handlade om följande funktionalitet:

  • "Som vårdpersonal vill jag kunna skicka ut formulär till en hel målgrupp samtidigt"
  • "Som vårdpersonal vill jag kunna skicka ut en påminnelse till invånaren om att besvara formuläret"
  • "Som invånare vill jag hitta Formulärtjänsten under ett menyval på 1177.se, t ex under Övriga tjänster"


För er som inte hade möjlighet att delta eller som önskar friska upp minnet finner ni här länkar till presentationen och inspelningen av dialogen. Allt material ligger på vår gemensamma Projektplats som heter ”Formulärtjänsten inom 1177”, https://service.projectplace.com/#project/1044170223. Meddela mig om ni inte har åtkomst till den.

Glad Påsk!
önskar Förvaltningsteamet

Länk till enkät och utvärdering

Ingen enkät denna gång

Presentationsmaterial

Formulär_4_1 Sprintdemo 1 - 2017-04-07.pdf

Länk till inspelningen