Översikt: från vilka källor hämtas information till kontaktkorten 1177.se

 

Här visar vi en översikt på kontaktkorten och dess olika sektioner med syfte att per informationsmängd beskriva från vilken källa informationen hämtas.

Många regioner lägger in kontaktuppgifter om enheter i sina lokala kataloger vilka sedan synkroniseras till Katalogtjänst HSA. Ändringar för respektive mottagning görs alltid i de lokala katalogerna.

Översiktsbilderna är föränderliga eftersom 1177.se kontinuerligt förbättrar innehållet och kan lägga till funktioner över tid. Därför fungerar översiktsbilderna bäst att läsas här på webbplatsen Öppen info: Hitta och jämför vård, och inte i utskriven form.

För information om och som komplement till den här översikten, finns detaljerade sidor med manualer och riktlinjer för informationsinnehåll. Du hittar den informationen i navigeringen till vänster.

Visa vårdmottagning på 1177.se kan er regionala redaktör lägga in regionala riktlinjer och tillägg för vad som gäller i er region. Dessa markeras med en flagga med er regions namn.

 

Information

Beroende på vilken information du gör tillgänglig på enhetens kontaktkort så kan kontaktkortet förändras utseendemässigt. Det är för att det inte ska skapas onödiga tomma utrymmen på kontaktkortet och att all väsentlig information kommer högt upp på respektive enhetssida. I översikten här nedan har vi lagt in alla de informationsfält som man kan göra tillgängliga på ett kontaktkort och därmed kan översiktsbilderna skilja sig åt mot er enhets verklighet.

 

1. Enhetens namn, besöksadress, tillfällig information och logotype

Läs mer:

2. E-tjänster

Läs mer om e-tjänster i KKA: https://inera.atlassian.net/l/cp/f1hcoeRc

 

3. Väntetider

Läs mer: https://inera.atlassian.net/l/cp/5CguyfyT

4. Telefon

 

Läs mer: https://inera.atlassian.net/l/cp/rHWz7d0B

5. Öppettider

Läs mer: https://inera.atlassian.net/l/cp/h9vxdiJZ

 

6. Hitta oss

Obs!  På kontaktkort för distansenheter visas ingen karta.

Läs mer: 

 

7. Aktuellt

Läs mer: https://inera.atlassian.net/l/cp/u1aQeSdq resp

 

8. Om oss

Läs mer:

 

9. Så söker du vård hos oss

Läs mer: https://inera.atlassian.net/l/cp/WNH9Rzgd

 

10. Information till patient

Läs mer: https://inera.atlassian.net/l/cp/YGQQWqMm

 

11. Praktisk Information

 

12. Ditt besök hos oss

Läs mer: https://inera.atlassian.net/l/cp/wUHuXoCF

 

13. För dej som ska besöka någon

 

Läs mer: https://inera.atlassian.net/l/cp/Rw0BXgx1

 

14. Relaterade mottagningar

Läs mer: https://inera.atlassian.net/l/cp/diTqXP1u

 

15. Läs mer

 

Läs mer: https://inera.atlassian.net/l/cp/1GqxjxRc

 

16. Har du upptäckt ett fel på den här sidan?

Läs mer: https://inera.atlassian.net/l/cp/Pa4Pj9EF

Version

Kommentar

 

Version

Kommentar

 

2024-02-27

“Det här kan du få hjälp med” flyttar in som en undersektion till “Om oss” (PWT 24.03)

Anette Lindgren

2023-12-13

Sektionen “Vårt utbud” byter namn till “Det här kan du få hjälp med”

Anette Lindgren

2023-12-13

Ny bild för sektionen “För dej som ska besöka någon” (PWT 23.15)

Anette Lindgren

2023-12-18

Ny sektion “Praktisk Information”

Anette Lindgren

2023-09-20

Strukturerat om sektionen telefon och öppettider på kontaktkortet (PWT 23.11 / PWT-18427)

Anette Lindgren

2023-09-11

Lagt till ny sektion “Väntetider”

Anette Lindgren

2023-02-28

Kompletterat med läs-mer-länkar under varje sektion

Anette Lindgren

2023-02-23

Uppdaterad med info om nya informationsmängder i sektionerna “Så söker du vård hos oss” och “Ditt besök hos oss” (KKA_23.03) .

Div designjusteringar av sidan.

Anette Lindgren